Ustalanie stanu prawnego nieruchomości

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości nie jest tylko formalnością, lecz kluczowym elementem w procesie nabywania nieruchomości. Umożliwia to nie tylko realną ocenę wartości inwestycji, ale także minimalizację ryzyka prawnego.

Istotne jest, by nowy właściciel był świadom wszystkich praw i obowiązków związanych z nabywaniem nieruchomości. Każdy błąd czy przeoczenie może prowadzić do problemów prawnych, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty inwestycji.

Ustalając stan prawny nieruchomości powinniśmy dokładnie zbadać wszelkie dokumenty i zwrócić uwagę na ewentualne nieścisłości czy niezgodności.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości jest z pewnością jednym z największych ryzyk dla inwestora. Przysparza wielu problemów nie tylko w chwili zakupu, ale także w późniejszym czasie, gdy może dojść do sporów sądowych z innymi roszczącymi sobie prawo do nieruchomości stronami.

W praktyce, chociaż cena jest ważnym czynnikiem przy zakupie nieruchomości, to jednak ustalenie stanu prawnego jest kluczowe. Pozwala na realną ocenę wartości nieruchomości, uwzględniając wszelkie obciążenia, prawa i ograniczenia. Dopiero pełne i dokładne zrozumienie stanu prawnego pozwoli na bezpieczne i świadome podjęcie decyzji o zakupie.

Dlaczego to ważne?

Stan prawny nieruchomości określa, kto jest jej właścicielem, jakie prawa i obciążenia ciążą na danej nieruchomości oraz czy można ją swobodnie przenosić. Bez jego ustalenia ryzykujemy nabywanie nieruchomości z wadami prawnymi.

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszym źródłem informacji o stanie prawnym nieruchomości jest księga wieczysta. To publiczny rejestr, który zawiera informacje na temat praw związanych z daną nieruchomością. Można w niej znaleźć m.in. dane o właścicielu, prawach użytkowania wieczystego czy obciążeniach takich jak hipoteki.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Stan prawny, ustalić możemy z pomocą:

  • aktualnego odpisu z księgi wieczystej,
  • wypisu z rejestru gruntów,
  • dokumentów potwierdzających prawo własności (np. akt notarialny).

Czy mogą wystąpić problemy?

Mogą pojawić się różne niespójności lub niejasności w dokumentach, nieuregulowane kwestie dziedziczenia czy też braki w rejestrach. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem – radcą prawnym czy notariuszem.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości to niezbędny etap przed każdą transakcją. Zabezpiecza nas przed nieprzewidzianymi problemami i daje pewność, że dokonujemy bezpiecznego zakupu. Warto inwestować czas i środki, aby ten proces przeprowadzić dokładnie i z rozwagą.

Błędy mogą wiele kosztować, dlatego jeśli nie jesteśmy pewni stanu prawnego nieruchomości, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Radca prawny lub adwokat pomogą nam rozwikłać wszelkie wątpliwości.

O autorze

Anna Wieczorek

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikację radcowską odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; zawód radcy prawnego wykonuje od 2020 r. Posiada uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora. Doktorant związany nieustannie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła z oceną celującą, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. M. Pazdana.

W kręgu szerokich zainteresowań znajduje się m.in. prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywała angażując się w procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe spółek z różnych branż, których aktywa wyceniano na  dziesiątki milionów złotych. Do największych sukcesów zalicza koordynację projektu, w którym doszło do zatwierdzenia przez sąd warunków sprzedaży  składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa (tzw. przygotowana likwidacja – pre-pack), którego wartość stawiała go pod tym względem na jednym z pierwszych miejsc w 2020 roku. Specjalizuje się również w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada kompetencje w zakresie regulowania skomplikowanego stanu prawnego nieruchomości, również przy uwzględnieniu wielowątkowego postępowania spadkowego. 

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów