Czym jest i ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński to świadczenie wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych w szczególności pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński nie tylko dla pracowników

Zasiłek macierzyński przysługuje także innym ubezpieczonym, objętym ubezpieczeniem chorobowym w systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład zleceniobiorcom lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest zależna od deklaracji złożonych przez ubezpieczonego co do sposobu i czasu korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. I tak, możliwe jest pobieranie:

  • 100 % zasiłku za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego – wtedy za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70 % zasiłku
  • Stałej, uśrednionej kwoty równiej 81,5 % zasiłku macierzyńskiego za okres zarówno urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (w przypadku złożenia w tym zakresie stosownego wniosku do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 21 dni od dnia porodu)  

O ile matka dziecka może dzielić się z ojcem dziecka korzystaniem z zasiłku w ww. wysokości 81,5%, o tyle przez pierwsze 9 tygodni korzystania z zasiłku przez ojca dziecka („nieprzenoszalna” część urlopu) będzie on otrzymywał go w wysokości 70%.

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku związany jest z obecnie obowiązującymi okresami ww. urlopów, te zaś wynoszą:

  • w przypadku zasiłku macierzyńskiego – 20 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; w przypadku urodzenia większej ilości dzieci okres ten ulega wydłużeniu odpowiednio do 31, 33, 35 i 37 tygodni);
  • w przypadku zasiłku rodzicielskiego – 41 tygodnie (gdy urodziło się jedno dziecko) i 43 tygodnie (urodziło Ci się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie).
Więcej artykułów