Prawo pracy

Kontrola trzeźwości w pracy

Od 21 lutego 2023 roku pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy. Nowe przepisy pozwalają pracodawcom na samodzielne badanie zatrudnionych osób na obecność w ich organizmie alkoholu i innych podobnych substancji. Czy pracownika można zbadać w każdej sytuacji i czy istnieją jakieś ograniczenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Jakie obowiązki ma pracodawca przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości? Wprowadzenie kontroli trzeźwości musi zostać poprzedzone ogłoszeniem przez pracodawcę w jaki …

Kontrola trzeźwości w pracy Read More »

zmiany w prawie pracy!

Uwaga – zmiany w prawie pracy!

Jedna ze zmian czekających pracodawców i pracowników w 2023 r. dotyczy możliwości badania trzeźwości tych ostatnich Jak jest W obecnym stanie prawnym zasady związane z kontrolą trzeźwości ograniczają się w dużej mierze do treści art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nim pracodawca (kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona)ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie …

Uwaga – zmiany w prawie pracy! Read More »

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3.

Istotną i praktyczną, z punktu widzenia zarówno pracodawców (zleceniodawców), jak i pracowników (zleceniobiorców) kwestią, są zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. Przyjmuje się, że w Polsce wynagrodzenie minimalne otrzymuje aż 1,5 mln pracowników. Co więcej, wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na szereg innych należności pracowniczych (i nie tylko) Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2023 r. Kwota ta wzrosnąć ma w przyszłym roku dwuetapowo: Przełoży się to na kwoty netto tj. „na rękę” w granicach – …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3. Read More »

prawo pracy

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2.

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. kwestii przysługujących pracownikom urlopów. Urlop opiekuńczy Jest to nowa konstrukcja, mająca służyć …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2. Read More »

zmiany w prawie pracy w 2023

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 1.

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. zawierania i rozwiązywania określonych rodzajów umów o pracę. Umowy o pracę zawarte na czas określony …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 1. Read More »

PRAWO PRACY

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych!

Zasadniczo, zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo. Niezależnie od tego, przepisy przewidują ostateczny termin na udzielenie urlopu, po upływie którego pracodawcy grożą kary pieniężne. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca i do niego należy też inicjatywa w tym zakresie; nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie tj. 4 dni w każdym roku kalendarzowym, kiedy …

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych! Read More »

Istotne zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Jak zawsze, nowy rok przyniesie szereg zmian w przepisach prawa. Dotyczy to również szeroko rozumianego prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych, zarówno więc pracodawcy, jak i pracownicy powinni zapoznać się z ważnymi nowościami w tym zakresie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę W 2022 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia to 3010 zł (obecnie kwota ta jesto 210 zł niższa), stawka godzinowa wyniesie natomiast 19,70 zł. Są to oczywiście kwoty brutto, „na …

Istotne zmiany w prawie pracy w 2022 r. Read More »

Świadczenia należne pracownikowi wobec rozwiązania przez niego stosunku pracy z powodu braku zapłaty wynagrodzenia.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca zaprzestaje terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę, uzasadniając to trudną sytuacją ekonomiczną, „zatorem finansowym” bądź inną, szeroko rozumianą utratą płynności finansowej. Czasami pracodawca deklaruje, że wypłacał będzie pracownikom wyłącznie tzw. „postojowe”. W przypadkach takich pracownik nie jest bezradny – może (choć oczywiście nie musi) złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia; przysługują mu również konkretne, określone przepisami roszczenia. Odszkodowanie …

Świadczenia należne pracownikowi wobec rozwiązania przez niego stosunku pracy z powodu braku zapłaty wynagrodzenia. Read More »

Zwolnienie dyscyplinarne

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie

Wśród pracowników częsta jest obawa przed dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.  Konsekwencje takiego rozwiązania umowy o pracę są bowiem dla pracownika podwójnie dotkliwe – nie tylko zostaje on pozbawiony okresu wypowiedzenia ale też w świadectwie pracy wpisany zostaje niesławy art. 52 kodeksu pracy, co może utrudnić późniejsze znalezienie zatrudnienia. Kodeks pracy wskazuje na trzy powody natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych …

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie Read More »

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku.

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie, ale nie każdy jednak wie, jak dokładnie postępować. Co zrobić, żeby przejść przez proces zgłoszenia wypadku przy pracy możliwie najsprawniej? O tym w poniższym poradniku. Nie panikuj! Bycie poszkodowanym w wypadku przy pracy to sytuacja nieprzyjemna. Oprócz cierpienia fizycznego związanego ze zdarzeniem pracownikowi często towarzyszy także stres wynikający z uczestnictwa w zdarzeniu. W takiej sytuacji …

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku. Read More »