Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie

Wśród pracowników częsta jest obawa przed dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy.  Konsekwencje takiego rozwiązania umowy o pracę są bowiem dla pracownika podwójnie dotkliwe – nie tylko zostaje on pozbawiony okresu wypowiedzenia ale też w świadectwie pracy wpisany zostaje niesławy art. 52 kodeksu pracy, co może utrudnić późniejsze znalezienie zatrudnienia. Kodeks pracy wskazuje na trzy powody natychmiastowego …

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie Read More »

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku.

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie, ale nie każdy jednak wie, jak dokładnie postępować. Co zrobić, żeby przejść przez proces zgłoszenia wypadku przy pracy możliwie najsprawniej? O tym w poniższym poradniku. Nie panikuj! Bycie poszkodowanym w wypadku przy pracy to sytuacja nieprzyjemna. Oprócz …

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku. Read More »

Prawo pracy: Wypadek pracownika w delegacji.

Kodeks pracy stanowi m.in., że pracownik podlega kierownictwu swojego pracodawcy. Oznacza to, że pracownik musi wykonywać polecenia swojego pracodawcy, ale nie tylko. Podległość służbowa wiąże się bowiem również z tym, że pracownik musi wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Miejsce i czas pracy pracownika najczęściej są stałe. Pracownik z reguły wykonuje swoją pracę w …

Prawo pracy: Wypadek pracownika w delegacji. Read More »

Prawo pracy: Sprostowanie protokołu powypadkowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany ustalić okoliczności i przyczyn tego wypadku. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Rozporządzenie nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają na celu …

Prawo pracy: Sprostowanie protokołu powypadkowego. Read More »

Prawo pracy: Koszty dochodzenia roszczeń za wypadek przy pracy.

Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy czasami rezygnują z dochodzenia przysługujących im z tego tytułu roszczeń, ponieważ obawiają się tego, że dochodzenie swoich praw będzie wiązało się z wysokimi kosztami prowadzenia sporu. Te obawy nie są jednak uzasadnione. Dochodzenie roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługujących w tytułu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, tj. m.in. roszczeń w postaci …

Prawo pracy: Koszty dochodzenia roszczeń za wypadek przy pracy. Read More »

Prawo pracy: Sąd właściwy dla spraw związanych z wypadkiem przy pracy.

Przed wniesieniem sprawy do sądu pracownik (ubezpieczony) poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może zastanawiać się nad tym, do którego sądu powinien skierować pismo ze swoimi roszczeniami. Często bowiem bywa tak, że pracownik jest zatrudniony w jednym z oddziałów pracodawcy, a nie w zakładzie głównym lub siedzibie pracodawcy. Nadto, do wypadku przy może także dojść …

Prawo pracy: Sąd właściwy dla spraw związanych z wypadkiem przy pracy. Read More »

Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS.

Zaistnienie wypadku przy pracy uprawnia pracownika do skorzystania z wielu świadczeń. Prawo to wynika z objęcia pracownika ubezpieczeniem wypadkowym, a świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że korzystanie ze świadczenia związane jest z przeprowadzeniem przez ZUS odpowiedniego postępowania administracyjnego, które zakończone jest wydaniem decyzji. ZUS wydaje decyzje m.in. w przedmiocie: zasiłku chorobowego …

Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS. Read More »