Prawo pracy

Zatrudnienie cudzoziemca – jakie obowiązki ma pracodawca

Globalizacja oraz szybki ruch kapitału ludzkiego sprawiają, że w Polsce coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnienie osób z innych krajów, w tym także spoza granic Unii Europejskiej. Jakie kroki należy podjąć, aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Obowiązki związane z zatrudnieniem Należy pamiętać, że zezwolenie na pracę nie równa się automatycznie z zawartą umową o pracę – to jedynie potwierdzenie, że cudzoziemiec ma prawo pracować w twoim przedsiębiorstwie. Aby formalizować zatrudnienie, należy …

Zatrudnienie cudzoziemca – jakie obowiązki ma pracodawca Read More »

śmierć pracodawcy

Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy?

Śmierć pracodawcy pociąga za sobą wiele różnych skutków prawnych, w niektórych przypadkach wiąże się również z likwidacją miejsca pracy.  Jednym ze sposobów zakończenia relacji pracowniczej między pracodawcą a pracownikiem jest jej wygaśnięcie. Odpowiedź na to kiedy stosunek pracy wygasa i jakie prawa nam wtedy przysługują znajdziemy w Polskim Kodeksie pracy. Śmierć pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy Art. 63(2) Kodeksu pracy określa konsekwencje dla pracownika w przypadku …

Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy? Read More »

Praca przy komputerze – jakie obowiązki ma pracodawca?

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, zawsze należy przestrzegać zasad BHP. Dotyczy to również pracy biurowej, a konkretniej pracy przy komputerze, która wiąże się z określonymi zagrożeniami dla zdrowia.  Długie przesiadywanie przy komputerze obciąża zarówno ciało, jak i psychikę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, każdy zatrudniony, który spędza minimum 4 godziny dziennie przed monitorem, może …

Praca przy komputerze – jakie obowiązki ma pracodawca? Read More »

Zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie za pracę to uprawnienie pracownika i nie można się go ani zrzec, ani przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Jednak istnieją sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać pomniejszone o pewne kwoty. Dzieje się tak w drodze potrącenia wynagrodzenia. O potrąceniu wynagrodzenia mówi przede wszystkim art. 87 kodeksu pracy. Istnieje jednak pewna gwarantowana część wynagrodzenia, z której potrącenie nie jest możliwe. W pierwszej kolejności z wynagrodzenia odliczane są składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczka na podatek …

Zajęcie wynagrodzenia za pracę. Read More »

Nowe świadectwo pracy – co powinien wiedzieć pracodawca?

Od 23 maja 2023 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Od teraz pracodawca ma obowiązek wskazania informacji dotyczących: Liczby dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, liczby dni, w których pracownik wykonywał pracę zdalnie oraz zwolnienia od pracy w wymiarze 2-dniowym lub 16-godzinnym z powodu działania siły wyższej. Nowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra z dnia 11 maja 2023 roku i jest …

Nowe świadectwo pracy – co powinien wiedzieć pracodawca? Read More »

Czym jest i ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński to świadczenie wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych w szczególności pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego. Zasiłek macierzyński nie tylko dla pracowników Zasiłek macierzyński przysługuje także innym ubezpieczonym, objętym ubezpieczeniem chorobowym w systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład zleceniobiorcom lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest zależna od deklaracji złożonych przez ubezpieczonego co do sposobu i czasu korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. I tak, możliwe …

Czym jest i ile wynosi zasiłek macierzyński? Read More »

Dłuższy urlop rodzicielski w 2023

W 2023 roku w Polsce wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich. Według nowych zasad, rodzice będą mieli możliwość skorzystania z dłuższego urlopu rodzicielskiego, co na pewno ucieszy wszystkich, którzy planują powiększenie swojej rodziny lub chcą poświęcić więcej czasu swoim dzieciom. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jakie zmiany czekają rodziców w 2023 roku. Ile urlopu rodzicielskiego w 2023? Zgodnie z nowymi przepisami, rodzice …

Dłuższy urlop rodzicielski w 2023 Read More »

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu pracy wchodząca w życie 7 kwietnia 2023 r. wprowadza regulacje dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy określają m.in. definicję pracy zdalnej oraz to jakie materiały i narzędzia do pracy jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi pracodawca. Co to jest praca zdalna? Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych przez nowelizację jest nowa definicja pracy zdalnej. Do tej pory  obowiązywała definicja telepracy, która została zastąpiona przez nowe szersze pojęcie.  W art. 67¹⁸ czytamy, że praca …

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej Read More »

Kontrola trzeźwości w pracy

Od 21 lutego 2023 roku pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy. Nowe przepisy pozwalają pracodawcom na samodzielne badanie zatrudnionych osób na obecność w ich organizmie alkoholu i innych podobnych substancji. Czy pracownika można zbadać w każdej sytuacji i czy istnieją jakieś ograniczenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Jakie obowiązki ma pracodawca przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości? Wprowadzenie kontroli trzeźwości musi zostać poprzedzone ogłoszeniem przez pracodawcę w jaki …

Kontrola trzeźwości w pracy Read More »

zmiany w prawie pracy!

Uwaga – zmiany w prawie pracy!

Jedna ze zmian czekających pracodawców i pracowników w 2023 r. dotyczy możliwości badania trzeźwości tych ostatnich Jak jest W obecnym stanie prawnym zasady związane z kontrolą trzeźwości ograniczają się w dużej mierze do treści art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nim pracodawca (kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona)ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie …

Uwaga – zmiany w prawie pracy! Read More »