Prawo pracy

śmierć pracodawcy

Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy?

Śmierć pracodawcy pociąga za sobą wiele różnych skutków prawnych, w niektórych przypadkach wiąże się również z likwidacją miejsca pracy.  Jednym ze sposobów zakończenia relacji pracowniczej między pracodawcą a pracownikiem jest jej wygaśnięcie. Odpowiedź na to kiedy stosunek pracy wygasa i jakie prawa nam wtedy przysługują znajdziemy w Polskim Kodeksie pracy. Śmierć pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy Art. 63(2) Kodeksu pracy określa konsekwencje dla pracownika w przypadku …

Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy? Read More »

Praca przy komputerze – jakie obowiązki ma pracodawca?

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, zawsze należy przestrzegać zasad BHP. Dotyczy to również pracy biurowej, a konkretniej pracy przy komputerze, która wiąże się z określonymi zagrożeniami dla zdrowia.  Długie przesiadywanie przy komputerze obciąża zarówno ciało, jak i psychikę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, każdy zatrudniony, który spędza minimum 4 godziny dziennie przed monitorem, może …

Praca przy komputerze – jakie obowiązki ma pracodawca? Read More »

Nowe świadectwo pracy – co powinien wiedzieć pracodawca?

Od 23 maja 2023 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Od teraz pracodawca ma obowiązek wskazania informacji dotyczących: Liczby dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, liczby dni, w których pracownik wykonywał pracę zdalnie oraz zwolnienia od pracy w wymiarze 2-dniowym lub 16-godzinnym z powodu działania siły wyższej. Nowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra z dnia 11 maja 2023 roku i jest …

Nowe świadectwo pracy – co powinien wiedzieć pracodawca? Read More »

Czym jest i ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński to świadczenie wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych w szczególności pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego. Zasiłek macierzyński nie tylko dla pracowników Zasiłek macierzyński przysługuje także innym ubezpieczonym, objętym ubezpieczeniem chorobowym w systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład zleceniobiorcom lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest zależna od deklaracji złożonych przez ubezpieczonego co do sposobu i czasu korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. I tak, możliwe …

Czym jest i ile wynosi zasiłek macierzyński? Read More »

Dłuższy urlop rodzicielski w 2023

W 2023 roku w Polsce wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich. Według nowych zasad, rodzice będą mieli możliwość skorzystania z dłuższego urlopu rodzicielskiego, co na pewno ucieszy wszystkich, którzy planują powiększenie swojej rodziny lub chcą poświęcić więcej czasu swoim dzieciom. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jakie zmiany czekają rodziców w 2023 roku. Ile urlopu rodzicielskiego w 2023? Zgodnie z nowymi przepisami, rodzice …

Dłuższy urlop rodzicielski w 2023 Read More »

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu pracy wchodząca w życie 7 kwietnia 2023 r. wprowadza regulacje dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy określają m.in. definicję pracy zdalnej oraz to jakie materiały i narzędzia do pracy jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi pracodawca. Co to jest praca zdalna? Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych przez nowelizację jest nowa definicja pracy zdalnej. Do tej pory  obowiązywała definicja telepracy, która została zastąpiona przez nowe szersze pojęcie.  W art. 67¹⁸ czytamy, że praca …

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej Read More »

Kontrola trzeźwości w pracy

Od 21 lutego 2023 roku pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy. Nowe przepisy pozwalają pracodawcom na samodzielne badanie zatrudnionych osób na obecność w ich organizmie alkoholu i innych podobnych substancji. Czy pracownika można zbadać w każdej sytuacji i czy istnieją jakieś ograniczenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Jakie obowiązki ma pracodawca przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości? Wprowadzenie kontroli trzeźwości musi zostać poprzedzone ogłoszeniem przez pracodawcę w jaki …

Kontrola trzeźwości w pracy Read More »

zmiany w prawie pracy!

Uwaga – zmiany w prawie pracy!

Jedna ze zmian czekających pracodawców i pracowników w 2023 r. dotyczy możliwości badania trzeźwości tych ostatnich Jak jest W obecnym stanie prawnym zasady związane z kontrolą trzeźwości ograniczają się w dużej mierze do treści art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nim pracodawca (kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona)ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie …

Uwaga – zmiany w prawie pracy! Read More »

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3.

Istotną i praktyczną, z punktu widzenia zarówno pracodawców (zleceniodawców), jak i pracowników (zleceniobiorców) kwestią, są zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. Przyjmuje się, że w Polsce wynagrodzenie minimalne otrzymuje aż 1,5 mln pracowników. Co więcej, wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na szereg innych należności pracowniczych (i nie tylko) Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2023 r. Kwota ta wzrosnąć ma w przyszłym roku dwuetapowo: Przełoży się to na kwoty netto tj. „na rękę” w granicach – …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3. Read More »

prawo pracy

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2.

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. kwestii przysługujących pracownikom urlopów. Urlop opiekuńczy Jest to nowa konstrukcja, mająca służyć …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2. Read More »