Spłaty i dopłaty przy podziale majątku

Spłaty i dopłaty przy podziale majątku wspólnego pojawiają się zawsze wtedy, gdy wartość składników majątkowych, które przypadają małżonkom przy podziale majątku nie jest jednakowa.

Kiedy spłata, a kiedy dopłata?

Spłata będzie miała miejsce wtedy, gdy jeden z małżonków otrzyma całość majątku wspólnego. Będzie on wtedy zobowiązany do dokonania spłaty drugiego małżonka.

dopłatą będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy każdy z małżonków otrzymał z majątku wspólnego jakieś składniki majątkowe, natomiast wartość tych składników jest różna. Ten małżonek, któremu przypadły składniki bardziej wartościowe, będzie zobowiązany do dokonania dopłaty na rzecz drugiego.

Powstaje wtedy pytanie, czy zawsze można uregulować taki podział poprzez spłatę lub dopłatę?

W orzecznictwie sądowym panuje jednomyślne stanowisko, że takie możliwości istnieją. Jednak pod warunkiem, że obie strony chcą i mogą dokonać takich czynności. Dlatego w pierwszej kolejności należy ustalić, czy taki podział jest możliwy.

A jest on możliwy tylko wtedy, gdy obie strony są zgodne co do tego, że taki podział majątku będzie korzystny dla nich obu. Następnie przechodzi się do sprawy samego podziału majątku oraz ustalenia wysokości ewentualnej spłaty lub dopłaty.

Ustalenie wysokości spłaty i dopłat przy podziale majątku jest często trudnym i czasochłonnym procesem.

Wysokość spłat i dopłat zależy od wartości składników majątku wspólnego . Małżonkowie mogą zgodnie wskazać wartości poszczególnych składników. W przypadku braku porozumienia co do tej kwestii, składniki będą wyceniane przez biegłego sądowego.

Korzystniejszym finansowo dla małżonków jest zgodne podanie wartości tych składników, unikają oni bowiem dodatkowych kosztów powołania i sporządzenia opinii biegłego.

Jak zabezpieczyć płatność ze strony byłego małżonka?

Zabezpieczenie spłat i dopłat

Warto wiedzieć, że w sprawie o podział majątku sąd może zabezpieczyć zasądzone na Twoją rzecz spłaty i dopłaty.

Co to znaczy „zabezpieczyć”?

Np. ustanowić na Twoją rzecz hipotekę na mieszkanie, które przypadło na rzecz drugiego małżonka. To bardzo ważne, bo w takim wypadku, jeśli nie otrzymasz należnych Ci pieniędzy będziesz mógł zwrócić się o pomoc komornika , który sprzeda ten dom i wypłaci Ci pieniądze.

Co najważniejsze, na podstawie hipoteki otrzymasz pieniądze nawet wtedy, gdy małżonek wcześniej sprzeda nieruchomość.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów