Ile mam czasu na podział majątku po rozwodzie? – Podziel majątek z małżonkiem.

Z wnioskiem o podział majątku wspólnego po rozwodzie możesz wystąpić w dowolnym momencie, żądanie podziału majątku nie ulega przedawnieniu. 

Orzeczenie rozwodu niesie za sobą wiele konsekwencji. Jedną z najtrudniejszych dla osób, których dotyczy sprawa jest ustalenie i podział wspólności majątkowej. Po rozwodzie wspólność majątkowa między byłymi małżonkami przekształca się we współwłasność, w częściach, w której każda z nich przypada jednemu współwłaścicielowi. Zazwyczaj jest to połowa całości majątku wspólnego, chociaż od tej reguły również zdarzają się wyjątki. W szczególnych przypadkach możliwe jest ustanowienie nierównych udziałów.

Aby znieść współwłasność, konieczne jest dokonanie podziału majątku.

Podział majątku wspólnego małżonków dokonywany w związku z rozwodem jest możliwy w trakcie postępowania rozwodowego, jak i po orzeczeniu rozwodu. Korzystając z tego, że sposobność dokonania podziału majątku nie może się przedawnić – możesz wystąpić z nim nawet kilkanaście lat po rozwodzie. Należy jednak przy tym pamiętać, że zwlekanie z dokonaniem podziału majątku może nieść za sobą negatywne konsekwencje. Na przykład, gdy tylko jedna osoba posiada przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego.

Czy podział majątku w sądzie to najlepsze rozwiązanie?

Przy zastanawianiu się nad sądowym podziałem majątku trzeba wziąć pod uwagę to, że takie postępowania często trwają bardzo długo. Sąd musi precyzyjnie obliczyć wartości poszczególnych elementów majątku. Dlatego często lepszym i łatwiejszym rozwiązaniem dla obu stron jest umowa o podział majątku po rozwodzie – możliwość jej zawarcia również nie ulega przedawnieniu. Można więc zawrzeć ją nawet, gdy od orzeczenia rozwodu minęło wiele lat.

A kiedy można uniknąć podziału majątku?

Zasadniczo podziału majątku wspólnego małżonków nie można uniknąć. Jedyną opcją, w której byłby to możliwe jest sytuacja, w której małżonkowie w ogólnie nie posiadają majątku. Takie sytuacje zdarzają się, gdy w trakcie małżeństwa para nie gromadziła majątku lub jeszcze przed ślubem zawarła rozdzielność majątkową. Jeśli jednak żadna z wyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca to wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje ona to, co zostało nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Do majątku wspólnego należą między innymi:

-dochody każdego z małżonków;

-środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków;

-składki zgromadzone na subkontach emerytalnym w ZUS-ie;

-zyski z inwestycji;

Podsumowanie

Żądanie podziału majątku nie ulega przedawnieniu. Podział majątku wspólnego małżonków można dokonać w trakcie postępowania rozwodowego, jak i po orzeczeniu rozwodu. Jednak nie warto z tym zwlekać. Często lepszym i łatwiejszym rozwiązaniem dla obu stron jest zawarcie umowy o podział majątku po rozwodzie – możliwość jej zawarcia również nie ulega przedawnieniu. Można więc zawrzeć ją nawet, gdy od orzeczenia rozwodu minęło wiele lat.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów