Szkody górnicze: Przyczyny powstawania szkód pochodzenia górniczego

Pani Grażyna od kilku lat obserwowała w swoim domu liczne pęknięcia i uszkodzenia tynku, również na podłogach widoczne były spękania. Co więcej, kostka brukowa przed budynkiem była wykrzywiona i zdeformowana. Co kilka miesięcy Pani Grażyna odczuwała wstrząsy, podejrzewając iż generuje je pobliska kopalnia. Szkody te były coraz bardziej uciążliwe dla Pani Grażyny, dlatego zgłosiła się do kopalni o wypłatę odszkodowania. Zakład górniczy odpowiedział Pani Grażynie, iż owszem kopalnia generuje wstrząsy, jednakże pomimo tego, iż są one odczuwalne, to nie są na tyle silne, aby doprowadziły do powstania szkód. W związku z powyższym Pani Grażyna udała się do tzw. biura porad prawnych, gdzie młodszy inspektor ds. ruchów zakładów górniczych uznał, iż skoro wstrząsy górnicze są słabe, to nie ma szans na uzyskanie odszkodowania. Sprawa została zamknięta przez tzw. biuro porad prawnych.

Często zdarza się, że poszkodowani ruchem zakładu górniczego uważają, iż skoro odczuwają wstrząsy i tąpnięcia, to na pewno one są przyczyną powstawania szkód. Nie wchodząc zbytnio w zagadnienia naukowe stwierdzić należy, iż występuje kilka kategorii  wstrząsów pochodzenia górniczego. W niektórych sytuacjach może się okazać, iż wstrząsy nie są na tyle silne, by uszkodzić budynek. Nie musi to jednak oznaczać zamknięcia drogi do uzyskania odszkodowania.

Pani Grażyna była załamana zaistniałą sytuacją. Kiedy wracała do swojego uszkodzonego domu spotkała po drodze sąsiadkę, której zwierzyła się ze swoich problemów. Pani Bogumiła pocieszyła swoją znajomą i poleciła adwokata specjalizującego się w tematyce szkód górniczych, który pomógł jej córce uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie domu na skutek ruchu zakładu górniczego. Pani Grażyna udała się do wskazanego mecenasa, który udzielił jej profesjonalnej porady prawnej i nakreślił plan prowadzenia sprawy.

Częstą – ale nie jedyną – przyczyną powstawania szkód górniczych w budynkach i gruntach są wstrząsy górnicze. Jednakże jeżeli wstrząsy takie są słabe, uszkodzenia takie mogą powstawać także m.in. na skutek deformacji nieciągłych (do których zalicza się między innymi spękania oraz uskoki) oraz deformacje ciągłe (typowym przykładem takiej deformacji są fałdy). Szkody górnicze mogą powstawać także na skutek występowania w gruncie tzw. starych zrobów, które powstają na skutek wyeksploatowania części złoża. Do powstawania uszkodzeń mogą się przyczyniać (a często być główną przyczyną) tzw. odkształcania poziomie, które powyżej określonego poziomu mogą wywierać znaczący wpływ na stan budynku.

W praktyce często zdarzają się także kombinacje powyższych przyczyn, np. może się okazać, iż wstrząsy górnicze są za słabe, aby uszkodzić budynek, ale jednocześnie ich energia jest wystarczająca silna, tak aby prowadzić do reaktywacji tzw. starych zrobów, co ostatecznie skutkuje powstaniem w budynku uszkodzeń pochodzenia górniczego.

Pamiętajmy zatem, iż nawet jeżeli na naszej nieruchomości nie są odczuwalne wstrząsy górnicze lub są one stosunkowo słabe, nie oznacza to, iż kopalnia nie poniesienie odpowiedzialności za powstałe szkody. Jeżeli zakład górniczy kwestionuje swoją odpowiedzialność, to w sporze sądowym niezbędne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który zbada związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ruchem zakładu górniczego a uszkodzeniami w budynku.


Więcej artykułów