SZKODY GÓRNICZE: Kto decyduje czy szkoda zostanie naprawiona czy zostanie wypłacone odszkodowanie?

Pan Grzegorz od kilku lat systematycznie naprawa liczne pęknięcia i uszkodzenia swojego budynku. Po każdej naprawie kopalnia zapewniała Pana Grzegorza, że obszar jego domu jest już praktycznie uspokojony i nie będzie więcej szkód na jego budynku. Niestety szkody ciągle ujawniały się nowe. Co więcej Pan Grzegorz zauważył, że coraz częściej drzwi i okna otwierają się samoczynnie. Zgłosił to do kopalni. Po kilku miesiącach kopalnia zrobiła pomiar budynku. Ujawnił się znaczący wychył całego budynku. Kopalnia zobowiązała się do naprawy budynku, jednak nie chciała od razu podpisać ugody z Panem Grzegorzem. Tłumaczyła, że najpierw musi wycenić koszty naprawy, do tego potrzebny będzie przetarg, a dopiero potem można wykonać naprawy. Pan Grzegorz czekał kilkanaście tygodni zanim kopalnia rozpisała przetarg, a potem kilka kolejnych zanim ktoś wycenił wartość naprawy. Nikt z kopalni nie mógł powiedzieć kiedy remont zostanie ostatecznie wykonany. W międzyczasie uszkodzenie się pogłębiały, a kopalnia ciągle odwlekała czas wykonania naprawy. Pan Grzegorz był przekonany, że nie może samodzielnie naprawić szkody i dostać od kopalni odszkodowania.

W dalszym ciągu istnieje przeświadczenie, że to kopalnia decyduje czy dokona naprawy czy wypłacić odszkodowania. Wiąże się to z wydłużonym czas oczekiwania na decyzję kopalni, wykonanie przez nią wyliczeń i oczekiwania na odległe terminy realizacji robót. A co jak roboty będą zostaną źle wykonane? Pamiętać należy, że to nie do kopalni należy decyzja jak naprawić szkodę. Pokrzywdzony może samodzielnie podjąć decyzję czy chce, aby kopalnia naprawiła szkodę czy woli otrzymać odszkodowanie pieniężne. Jedynym obowiązkiem pokrzywdzonego jest zgłoszenie do kopalni, że wystąpiła szkodę oraz czy pokrzywdzony chce wypłaty odszkodowania czy aby kopalnia naprawiła szkodę.

Sąd jednolicie orzekając, że kopalnia nie może narzucić pokrzywdzonemu sposobu naprawy powstałej szkody. W tym miejscu należy odnieść się do wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Widział III Cywilny Odwoławczy z dnia 23 września 2015 roku (sygn. akt III Ca 1853/14), w którym Sąd orzekający jednoznacznie wskazał, iż to pokrzywdzony decyduje o sposobie naprawy szkody górniczej.

W omawianym przypadku Pan Grzegorz nie musi czekać na decyzję czy stanowisko kopalni. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze otwiera drogę do dochodzenia pełnego odszkodowania na drodze postępowania sądowego w każdym przypadku wystąpienia szkody górniczej. To wszczęcia postępowania sądowego nie jest wymagane przedstawienie przez kopalnię swojej propozycji naprawy szkody. Przedłużające się oczekiwania na działanie kopalni przedłuża wyłącznie czas uzyskania pełnego i rzeczywistego odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

e-mail: a.polotzek@pirozek.pl

Więcej artykułów