Nowy testament i co dalej?

Pan Grzegorz właśnie podziwiał efekty kilkumiesięcznego remontu domu, który odziedziczył wraz z siostrą po zmarłych rodzicach. Dużo czasu i pieniędzy kosztowała go spłata udziału siostry oraz remont domu. Pocieszał go jednak fakt, iż ma już własny kawałek ziemi dla siebie i swojej rodziny. Radość nie trwała jednak długo, gdyż siostra w odwiedzinach oświadczyła Panu Grzegorzowi, że przeglądając pamiątki po zmarłych rodzicach, w jednej z książek znalazł testament ojca. Zgodnie z nowo odnalezionym testamentem dom ojciec zapisał tylko siostrze Pana Grzegorza. Jedocześnie siostra powiedziała, że całą sprawę skieruje do sądu i będzie chciała przejąć dom.

Zgodnie z treścią przepisu art. 524 § 1 k.p.c. każdy uczestnik postępowania może żądać wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania, w tym także postępowania spadkowego. Jedną z możliwości, na podstawie, której można żądać wznowienia postępowanie jest wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Spadek Pan Grzegorz wraz z siostrą nabyli jako spadkobiercy ustawowi na podstawie prawomocnego postanowienia sądowego. Po wznowieniu postępowania Sąd będzie na nowo rozpoznawał sprawę spadkową po rodzicach Pana Grzegorze. Ponownie Sąd dokonuje oceny całego materiału dowodowego, w tym nowo odnalezionego testamentu. Ocena testamentu może wiązać się z jego skierowaniem do biegłego grafologa, celem weryfikacji czy testament z całą pewnością pochodzi od spadkodawcy. W szczególności w przypadkach odnalezienia testamentu kilka lat po śmierci spadkodawcy Sąd spadkowy musi uzyskać pewność, iż testament jest prawdziwy oraz może stanowić podstawę do powołania do spadku.

W sprawie Pana Grzegorza, jeżeli Sąd spadkowy ustali, iż testament jest prawdziwy i stanowi wyłączny wolę spadkową ojca Pana Grzegorza, koniecznym będzie wydanie nowego postanowienia, zgodnie z którym spadek, jako spadkobierca testamentowy, odziedziczyła wyłącznie siostra Pana Grzegorza. Nie zamyka to jednak drogi do uzyskania przez Pana Grzegorza zapłaty należnego mu zachowku oraz rozliczenia nakładów poczynionych na dom w trakcie wykonanego remontu.

O autorze

Agata Polotzek

Adwokat

O MNIE

Agata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2016 roku adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobywała w kraju, ale także za granicą. W trakcie ośmiomiesięcznego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych miała możliwość nie tylko doskonalić znajomość języka angielskiego, ale także miała możliwość bezpośredniego wykorzystania swoich umiejętności językowych w ramach współpracy z amerykańskimi podmiotami gospodarczymi. Do kraju wróciła nie tylko z doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej, ale także z certyfikatem językowym TOEFL iBT® test zdobytym na Community College of Denver.

W kancelarii zajmuje się m. in. sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego, ale nie obawia się prowadzić także spraw karnych.

KONTAKT


Więcej artykułów