dr Jarosław Wichura

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor z zakresu nauk o polityce, aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim prawo cywilne, a także prawo gospodarcze i handlowe. Specjalizuje się w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego. Z zamiłowania pianista i meloman. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:
telefon: +48 798 928 678
e-mail: j.wichura@pirozek.pl

Graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia in Katowice and the Faculty of Political Sciences at the University of Silesia in Katowice. PhD in political science, trainee lawyer at the Bar Association in Katowice. Professional interests include primarily civil law, as well as economic and commercial law. He specializes in enforcement proceedings. Pianist with passion and music lover. Fluent in English.

Leave a Comment

Więcej artykułów