Umorzenie mikropożyczki 5000 zł z urzędu pracy

W związku z pandemią koronawirusa polski rząd wprowadza kolejne tzw. Tarcze Antykryzysowe, których rozwiązania zawarte są w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto może złożyć wniosek o mikropożyczkę z urzędu pracy?

Wniosek o udzielenie pożyczki mógł złożyć każdy mikroprzedsiębiorca. Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Kiedy mikropożyczka może zostać umorzona?

Początkowo mikropożyczka mogła być umorzona, gdy firma przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki nie zmniejszyła stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Oraz w ciągu 14 dni od dnia spełnienia tego warunku złoży odpowiedni wniosek o umorzenie mikropożyczki.

Warto jednak śledzić kolejne nowelizacje Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ponieważ warunek ten został znacznie złagodzony.

Aktualnie wystarczy, że firma będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania pożyczki, a następnie w terminie 14 dni od momentu spełnienia tego warunku złoży odpowiedni wniosek o umorzenie. Ten termin jest niezmiernie istotny i dla każdej jednostki inny – każda firma mogła otrzymać pieniądze w innym dniu i bieg terminu rozpocznie się w innym czasie.

Jeśli nie chcemy ryzykować to warto zlecić przypomnienie o zbliżającym się terminie do swojego biura rachunkowego.

O autorze

Michał Grabowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem i od września 2020 r. prowadzi praktykę adwokacką. Od 2016 r. współpracuje z kancelarią PIROŻEK & PIROŻEK, uprzednio pracując w dużych, wieloosobowych kancelariach, w których świetnie się odnajduje.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. W kręgu zainteresowań mecenasa są przede wszystkim spory konsumenckie z podmiotami rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne). Ponadto specjalizuje się w dochodzeniu i zabezpieczaniu roszczeń wierzycieli w postępowaniach sądowych i pozasądowych (windykacja, antywindykacja). Pasjonat prawa karnego.

Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

W czasie wolnym uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.

Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

KONTAKT


Więcej artykułów