Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 r. ostatecznie weszły w życie zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w wyniku których komunikacja przedsiębiorców z sądem rejestrowym została w całości przeniesiona do Internetu. Tym samym, do lamusa ostatecznie odchodzą urzędowe, papierowe formularze, które od lat wykorzystywały spółki zgłaszające do sądu wnioski o rejestrację lub zmianę wpisu.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 uKRS: „Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.” Ustawodawca tym samy wyraźnie wykluczył możliwość złożenia przez przedsiębiorców wniosków o zmiany w innej formie jak tylko za pośrednictwem dedykowanego do tego systemu. Wnioski składane przez przedsiębiorców po 1 lipca 2021 r. w formie papierowej będą przez sądy zwracane jako złożone w nieprawidłowej formie.

Katalog e-usług związanych z rejestrem to:

– składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;

– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;

– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF;

– elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym;

– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;

– udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Do korzystania z nowego e-KRS służą dwa portale Ministerstwa Sprawiedliwości, a mianowicie:

Portal Rejestrów Sądowych: https://prs.ms.gov.pl  oraz

Repozytorium Akt Rejestrowych, https://rar.ms.gov.pl

Wykorzystanie nowych funkcjonalności wymaga aktywacji profilu osoby fizycznej składającej podpisy w imieniu przedsiębiorcy we wspomnianym Portalu Rejestrów Sądowych. Podpisy elektroniczne pod dokumentami składać będzie można z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem Profilu Zaufanego (ePUAP).

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości: „W toczących się postępowaniach wymiana korespondencji (wszelkie wezwania, zarządzenia i postanowienia) między sądem a przedsiębiorcą będzie następowała za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Również orzeczenia kończące postępowanie będą wydawane i doręczane w postaci elektronicznej.” Zaoferowany przedsiębiorcom system ma działać intuicyjnie. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ma być łatwiejsze niż wypełnienie papierowych formularzy. Portal zawiera szereg podpowiedzi, np. możliwość wyboru opcji z listy. Nie pozwala na pozostawienie pustych pól, których wypełnienie jest obligatoryjne.

Docelowo w wersji online działać ma również czytelnia akt KRS. Dla każdego zainteresowanego za pośrednictwem portalu, udostępnione zostaną bezpłatnie akta rejestrowe przedsiębiorcy z wszystkimi dołączonymi do nich dokumentami.

Czas pokaże jak szybko przedsiębiorcy przystosują się do nowej rzeczywistości.

O autorze

dr Maciej Swędzioł

Radca Prawny

O MNIE

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

od 2019 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Obronił pracę doktorską pt. „Instrumenty wsparcia innowacji w prawie zamówień publicznych”. Specjalizuje się nie tylko w sprawach
z zakresu zamówień publicznych, ale także prawa nieruchomości, prawa budowlanego i gospodarczego. Obsługuje firmy uczestniczące w obrocie publicznym (B2P), prywatnym (B2B) oraz konsumenckim (B2C). Pomaga osobom planującym zakup domu lub mieszkania w bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji. Świadczy usługi prawne dla deweloperów i firm budowlanych na każdym etapie inwestycji. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także w procesach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Czas wolny spędza na egzotycznych podróżach oraz wspinaniu.

KONTAKT


Więcej artykułów