Jak liczyć terminy na reklamację?

W czasie pandemii coraz więcej osób przekonuje się do zakupów w Internecie. Jest to rozwiązanie które pozwala nam zrobić każde zakupu bez wychodzenia z domu. Nie tracimy czasu na dojazdy do sklepów, oczekiwanie w kolejkach. Teraz co ważniejsze nie narażamy siebie i innych. Zakupy w sieci to nie tylko wygoda, ale dla niektórych osób również doświadczenie z kradzieżą pieniędzy i nieautoryzowanymi transakcjami.

Ale co jak już staliśmy się ofiarą internetowych złodziei?

W pierwszej kolejności musimy zgłosić ten fakt do swojego banku. Ważne, aby złożyć w banku żądanie zwrotu skradzionych Ci pieniędzy. Możesz to zrobić w każdej formie akceptowalnej przez bank (pisemnie, przez bankowość internetową czy infolinię). Bank do twojego zgłoszenia powinien odnieść się i zwrócić pieniądze w terminie jednego dnia roboczego od stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji lub zgłoszenia tego faktu. Bank nie jest zobowiązany do zwrotu skradzionych pieniędzy jeżeli udowodni, że kradzież nastąpiło z powodu twojego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa w dochowaniu obowiązków użytkownika.

Jeżeli bank odnawia zwrotu skradzionych pieniędzy musisz złożyć reklamację do banku. Dla tzw. celów dowodowych warto reklamację złożyć na piśmie, jednak nie jest to koniecznym. Po otrzymaniu reklamacji bank ma 15 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź banku musi już być udzielona klientowi na piśmie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą klienta odpowiedź może zostać przekazana w innej formie (np. wiadomości mailowej). W sprawach szczególnie skomplikowanych istnieje możliwość wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji do okresu 35 dni roboczych. Wtedy jednak bank musi (w terminie 15 dni roboczych) poinformować o tym klienta. W takim piśmie bank musi wskazać na okoliczności uzasadniające wydłużenie okresu rozpatrzenia reklamacji.

Odmowa uwzględnienia reklamacji nie zamyka drogi do dochodzenia należnego zwrotu skradzionych pieniędzy. Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi na złożoną reklamację każdej osobie pokrzywdzonej nieautoryzowanymi transakcjami przysługuje prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wówczas to sąd ocenia całość okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz rozstrzyga o obowiązku zwrotu skradzionych pieniędzy.

Więcej artykułów