Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2.

prawo pracy

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. kwestii przysługujących pracownikom urlopów.

Urlop opiekuńczy

Jest to nowa konstrukcja, mająca służyć zapewnieniu przez pracownika osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny. Urlop taki wynosić będzie maksymalnie 5 dni i udzielany będzie na wniosek pracownika, złożony z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Co istotne, jest to w praktyce urlop bezpłatny – pracownikowi nie przysługiwała będzie nawet część wynagrodzenia, w okresie korzystania z urlopu.

Urlop z powodu siły wyższej

To również nowy urlop, którego wymiar będzie wynosił 2 dni robocze albo 16 godzin. Pod pojęciem siły wyższej kryją się wydarzenie pilne, niespodziewane, jak chociażby wypadek. Pracownik składać będzie wniosek najpóźniej w dniu, w którym chce z urlopu skorzystać. W przeciwieństwie do urlopu opiekuńczego pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Urlop ten, który wynosi obecnie 32 (urodzenie jednego dziecka) lub 34 tygodnie (urodzenie więcej niż jednego dziecka), ulegnie wydłużeniu o 9 tygodni, a więc do – odpowiednio – 41 i 43 tygodni. Pula 9 tygodni „zarezerwowana” zostanie przy tym każdego z rodziców, bez możliwości przeniesienia na drugiego z nich.

Urlop ojcowski

Znany już kodeksowi pracy urlop ojcowski ograniczony zostanie w zakresie czasu, w jakim może być wykorzystany – obecnie są to 24 miesiące, będzie natomiast 12. Sam wymiar tego urlopu pozostaje niezmieniony – 2 tygodnie.

cdn.

Więcej artykułów