Barbara Głód

DORADCA PODATKOWY

O MNIE

Doradca podatkowy wpis nr 14334. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończone studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Prawa i Administracji w zakresie Skarbowości, oraz studia podyplomowe na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej na Wydziale Zarządzania i Logistyki w zakresie Zarządzania służbami podatkowymi. Biegły Sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą. Wiedza i doświadczenie to 25 letnia praktyka w administracji podatkowej w tym jako długoletni menedżer organów podatkowych – Naczelnik Urzędu Skarbowego. Partner Śląsk Online oraz członek Rybnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wieloletni wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi w tym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach Filia w Rybniku

KONTAKT