ODDŁUŻANIE

POMOC PRAWNA W ZAKRESIE ODDŁUŻANIA

Nasza Kancelaria oferuje pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami.
oddłużanie
oddłużanie
Oferujemy w szczególności:

  • Kompleksową pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, z zastosowaniem trybów opisanych w nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szerszą charakterystykę tej nowej regulacji prawnej znajdą Państwo TUTAJ
  • Reprezentację dłużników w postępowaniach przeciwko wierzycielom.
  • Reprezentację i wszelką pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych
  • Negocjacje ugodowe z wierzycielami i kreatywną pomoc w celu redukcji/rozłożenia na raty/wykupu wierzytelności
  • Pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej,
Czy wiesz, że:

  • Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą umorzenie postępowania egzekucyjnego w pewnych sytuacjach może doprowadzić do przedawnienia dochodzonej wierzytelności ? (na przykład: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 roku)
  • Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw opłata od pozwu w sprawie czynności bankowych została obniżona do już tylko 1.000 zł. ?
oddłużanie

Dłużniku ! Każdego dnia prawo dostarcza co raz więcej i co raz skuteczniejszych środków do walki z silniejszymi wierzycielami i metod na redukcję długów ?

Zacznijmy normalnie funkcjonować w życiu biznesowym i prywatnym.

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW