Wydziedziczone dziecko – a co z zachowkiem dla wnuka?

wydziedziczenie

Pani Maria z Panem Eugeniuszem przechodząc na emeryturę podjęli decyzję o uporządkowaniu również ich spraw spadkowych. Po długich rozmowach podjęli trudną decyzję, że oboje wydziedziczą ich córkę Jadwigę. Jadwiga od 20 lat nie utrzymuje kontaktu z rodzicami, nie wspiera ich w chorobach i trudnościach. Pani Maria i Pan Eugeniusz nie mają również kontaktu z wnukiem Janem, którego od rodziny separuje Jadwiga. W sporządzonych testamentach do spadku każdy nich powołał drugie dziecko – syna Tadeusza. Po ich śmierci do Pana Tadeusza odezwał się siostrzeniec Jan żądając zapłaty należnego mu zachowku.

W testamencie istnieje możliwość zawarcia zapisu dotyczącego wydziedziczenia osoby, która dziedziczyłaby zgodnie z Kodeksem cywilny. Wydziedziczyć można tylko w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 1008 Kodeksu cywilnego. Przyczyna wydziedziczenia musi odnosić się indywidualnie do wydziedziczonego i zgodnie z przepisem art. 1011 Kodeksu cywilnego skutki wydziedziczenia wpływają wyłącznie na sytuację spadkową wydziedziczonego, a nie jego zstępnych.

W skutek wydziedziczenia osobie wydziedziczonej nie przysługuje zachowek. Wydziedziczony jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku. Skoro zatem wydziedziczony jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku, jego zstępni wchodziliby do kręgu spadkobierców ustawowych. Co więcej zstępnym wydziedziczonego przysługuje prawo do zachowku od spadkobiercy testamentowego (art. 1011 k.c.). 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w piśmiennictwie jednolity jest pogląd, iż skutkiem wydziedziczenia jest pozbawienie wydziedziczonego prawa do zachowku, przy jednoczesnym nabyciu przez zstępnych wydziedziczonego prawa do zachowku. Co ważniejsze jeżeli zstępni wydziedziczonego w chwili śmierci spadkodawcy byli małoletni przysługuje im zachowek w wysokości 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadłby przy dziedziczeniu ustawowym. Ani Pani Maria, ani Pan Eugeniusz nie zawarli w testamencie zapisu o wydziedziczeniu wnuka Jana, pomimo faktu, iż ten nigdy nie utrzymywał z nimi żadnych relacji rodzinnych. A zatem wobec faktu, iż wnuk Jan dziedziczyły po dziadkach, gdyby do spadku nie został powołany spadkobierca testamentowy, przysługuje mu prawo do zachowku.

Po więcej informacji z zakresy dziedziczenia zapraszamy tu -> KLIK

O autorze

Michał Kaleta

Aplikant adwokacki

O MNIE

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył z oceną celującą oraz wyróżnieniem dziekańskim dla Najlepszych Absolwentów Wydziału. W toku studiów prawniczych rokrocznie otrzymywał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Autor pracy magisterskiej pt. „Pokrzywdzony jako strona postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym”, którą obronił u prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka w Zespole Prawa Karnego Procesowego.

Z Kancelarią związany od lutego 2023 r. Do jego głównego obszaru zainteresowań zawodowych należą prawo cywilne oraz bankowe. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego.

KONTAKT


Więcej artykułów