Ubezpieczenia: jaką polisą zabezpieczyć swój majątek w razie powstania szkody

Panująca pandemia koronawirusa spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. W mediach przewijają się różne prognozy: od huraoptymistycznych do przepowiedni rodem z najgorszych snów. Co w takiej sytuacji może zrobić prowadzący działalność gospodarczą? Dobrze przenalizować swój program ubezpieczeniowy i odpowiednio go rozszerzyć.

Ubezpieczenie majątku firmy

Na rynku istnieje szereg firm ubezpieczeniowych i w zasadzie wszystkie oferują mniej lub bardziej odpowiedni produkt pozwalający zabezpieczyć swoje mienie od różnych ryzyk. Przy zawieraniu umowy przede wszystkim należy zwrócić uwagi na warunki i preferować raczej ubezpieczenia w formule all-risk, a nie od ryzyk nazwanych. Przede wszystkim chroni on od wszystkich zdarzeń, które są nie wyłączone w OWU. Ten drugi wariant natomiast działa wtedy, gdy ziści się ryzyko określone i zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia. Różne firmy w odmienny sposób definiują np. huragan. Warto zatem na to zwrócić szczególną uwagę, bo może się okazać, że ochrona ma charakter iluzoryczny. Nie warto też zaniżać wartości majątku, aby zaoszczędzić kilka złotych na składce. W przypadku szkody może się okazać, że odszkodowanie będzie miarkowane zgodnie z zasadą proporcji w związku z niedoubezpieczeniem mienia. Ponadto niezbędne jest rozszerzenie ochrony od szkody włamaniowe i dewastacje. Nie można wykluczyć, że wskutek zwolnień zwiększy się tego typu przestępczość.

A co z prezesem?

Zarządzający spółkami są szczególnie narażeni na ryzyko swojego majątku. Ich decyzji mają wpływ nie tylko na działalność spółki, ale także na ich życie prywatne. Czy spółka zachowa płynność? Kiedy zgłosić upadłość? Jaki wniosek do ZUSu czy US złożyć? Kto zapłaci karę? Na te wszystkie bolączki remedium może być ubezpieczenie D&O. Chroni on prywatny majątek osób będących członkami zarządów spółek, a także ich rodzin, oraz samą spółkę przed decyzjami podjętymi przez organy spółki. Świadczeniem ubezpieczyciela może być zarówno odszkodowanie jak i pokrycie pomocy prawnej, także w sprawach karnych. Wiele produktów zapewnia także pokrycie grzywien czy kar administracyjnych. Wydaje się, że tego typu ubezpieczenie to must have w obecnych, trudnych czasach związanych z COVID-19.
Roszczenia osób trzecich.
Prowadzenie działalności to wytwarzanie jakichś produktów czy świadczenie usług. Nie firm idealnych – każdemu może przydarzyć się błąd, które konsekwencją będą ujemne skutki w majątku osoby trzeciej. Aby zabezpieczyć swój majątek i nie być w sytuacji, że szkodę pokrywamy z własnych środków, warto posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem. Oczywiście taki produkt powinien być dostosowany do danej firmy, a więc wszystkie „bloczkowe” oferty można od razu wykluczyć. Nie jest potrzebna iluzja ochrony, a jej faktyczne posiadanie. Nie można bowiem wykluczyć, że pojawią się roszczenia, które w normalnym toku sprawy nigdy nie ujawniłby się.

Nie znam się na ubezpieczeniach – co teraz?

Nikt nie jest doskonały i znać się na każdym aspekcie swojej działalności. Ubezpieczenia to skomplikowana działka, dlatego też najlepiej skontaktować się z specjalistą i uzyskać szczegółową odpowiedź. Kancelaria służy pomocą w tym zakresie, a także w sporze z ubezpieczycielem.

Więcej artykułów