Wakacje kredytowe: szansa czy pułapka?

W związku z wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa COVID – 19 (jest ich mnóstwo – nie będziemy na łamach niniejszego artykułu zagłębiać się we wprowadzone regulacje prawne) banki uzgodniły, że w celu udzielenia „pomocy” klientom wdrożą środki mające na celu odroczenie płatności rat kredytowych czy leasingowych.

Problem jednak w tym, że odroczenie płatności raty kapitałowej albo kapitałowo-odsetkowej może powodować pogorszenie sytuacji kredytobiorcy.

Dlaczego? Otóż w przypadku zawieszenia płatności rat kapitałowych spłacacie Państwo bieżące odsetki, które są spłacane zazwyczaj w pierwszej kolejności. Powoduje to, że kapitał kredytu nie maleje a Państwo od tego kapitału zapłacicie nawet cztery razy odsetki, przyjmując że okres „wakacji kredytowych” czy „pomocy” wyniesie trzy miesiące.

Posłużmy się przykładem.

Kredyt spłacany w trybie zwyczajnym:

Rata kapitałowo-odsetkowa
(wysokość spłaty)
Ilość dni Kapitał do spłaty Rata odsetkowa Rata kapitałowa
2020-03-15 433,06 29 19 632,92 133,99 299,07
2020-04-15 433,06 31 19 333,85 141,05 292,01
2020-05-15 433,06 30 19 041,84 134,44 298,62
2020-06-15 433,06 31 18 743,22 136,74 296,32
Łącznie 1732,24 zł 546,22 zł 1186,02 zł

Kredyt spłacany przy wykorzystaniu wakacji kredytowych w opcji „tylko rata odsetkowa”:

Rata kapitałowo-odsetkowa
(wysokość spłaty)
Ilość dni Kapitał do spłaty Rata odsetkowa Rata kapitałowa
2020-03-15 133,99 29 19 632,92 133,99
2020-04-15 141,05 31 19 632,92 143,23
2020-05-15 134,44 30 19 632,92 138,61
2020-06-15 136,74 31 19 632,92 143,23
Łącznie 559,06 559,06 zł

W takim przypadku realny koszt wakacji kredytowych wyniesie 559,06 zł ale odsetki będą naliczane od kwoty 19.632,92 zł zamiast 18.743,22 zł. Oznaczać to będzie, że kapitał do spłaty pozostaje na tym samym poziomie, tj. 19.632,92 zł i odsetki będą naliczane od tej kwoty.

W praktyce oznacza to, że na wakacjach kredytowych bank zawsze zarabia.
Kto więc jedzie na wakacje?

Prosimy nie zapominać, że przy odroczeniu płatności ratalnych na trzy miesiące, automatycznie ulega wydłużeniu Państwa okres kredytowania, co oznacza, że zapłacicie Państwo bankowi więcej. To z kolei oznacza, że w przypadku zmiany stóp procentowych np. z obecnych 1,0 do 2,0 wysokość rat odsetkowych wzrośnie o kolejny procent a to już ryzykowne.

Jeszcze jeden przypadek wymaga omówienia. Jeżeli chodzi o spłatę raty kredytu indeksowanego do CHF w Getin Noble Banku (wcześniej Getin Bank albo Dom Bank) wówczas zawieszone raty podlegają doliczeniu do salda kredytu. To bardzo niebezpieczne.

Lubice Państwo przykłady, więc proszę bardzo.

Jak Kowalski na koniec kwietnia ma do spłaty wg banku 100.000 CHF i odsetki. Składa wniosek o wakacje kredytowe. Bank wyraża zgodę, przedkładając klientowi aneks, z którego wynika:
1) Uznanie długu w wysokości 100.000 CHF, których to „franków” nigdy nie widziano
2) Doliczenie do salda kapitału odsetek, które podlegały odroczeniu o np. trzy miesiące

Efekt jest taki, że do trzech miesiącach odroczenia bank ustali saldo kapitału na kwotę powiedzmy 100.900 CHF i od tej kwoty będzie naliczał dalsze odsetki. Prosta droga do problemów finansowych i problemów w sądzie, gdyby klient zdecydował się na prowadzenie sprawy przeciwko bankowi.

UWAGA! Powyższe rozwiązanie już może znajdować się w Państwa umowie (doliczanie odsetek, kosztów itp. do kapitału) i może dotyczyć także produktów złotowych oraz walutowych u innych niż Getin Noble Bank podmiotów. W umowach Getin Noble Banku podobnych, niekorzystnych dla kredytobiorców rozwiązań jest po prostu najwięcej i jesteśmy pewni ich istnienia, stąd przykład.

W związku z koronawirusem i wakacjami kredytowymi kancelaria do końca kwietnia przeprowadza bezpłatne analizy umów, aneksów do umów i wniosków o wakacje kredytowe dla wszystkich zainteresowanych.

Niezmiennie przyjmujemy sprawy o prowadzenie spraw związanych w kredytami walutowymi – indeksowanymi, waloryzowanymi, denominowanymi (PLN, CHF, USD, EUR). Być może wzrost kursu walut obcych oraz obecna sytuacja w kraju pozwoli na podjęcie właściwej decyzji „Co dalej mam zrobić z tym kredytem?”

Odpowiedź jest jedna: nie pozwolić sobie na kryzys w finansach domowych.

Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Michał Grabowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem i od września 2020 r. prowadzi praktykę adwokacką. Od 2016 r. współpracuje z kancelarią PIROŻEK & PIROŻEK, uprzednio pracując w dużych, wieloosobowych kancelariach, w których świetnie się odnajduje.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. W kręgu zainteresowań mecenasa są przede wszystkim spory konsumenckie z podmiotami rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne). Ponadto specjalizuje się w dochodzeniu i zabezpieczaniu roszczeń wierzycieli w postępowaniach sądowych i pozasądowych (windykacja, antywindykacja). Pasjonat prawa karnego.

Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

W czasie wolnym uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.

Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

KONTAKT


Więcej artykułów