Posiedzenie wstępne (przygotowawcze) – nowy wymysł czy szansa na sprawny proces?

Zgodnie z art. 349 k.p.k. Sąd wyznacza posiedzenie wstępne, jeżeli zakres postępowania dowodowego wskazuje, że rozprawy nie będzie można zakończyć merytorycznie na pierwszym terminie rozprawy.

Co to w praktyce oznacza dla stron postępowania? Przede wszystkim sprawną organizację ale i także reguły dowodowe, gdzie przekroczenie terminu na złożenie konkretnych wniosków może spowodować ich nieuwzględnienie w dalszym toku sprawy.

Dla przykładu – sprawa wielowątkowa o posiadanie środków odurzających (posiadanie narkotyków), w sytuacji gdy mamy do czynienia z oskarżonymi pod zarzutem działania w zorganizowanej grupy przestępczej – posiedzenie wstępne jest jak najbardziej wskazane.

Przed rozprawą główną posiedzenie ma celu organizowanie rozprawy, tj. przedstawienie kolejności przeprowadzenia dowodów, sprowadzanie świadków, wyjaśnienia oskarżonych itp. Dzięki temu – zarówno oskarżeni jak i ich obrońcy mogą wypracować linią obrony albo zdecydować o skorzystaniu z dobrodziejstwa dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.).

Druga z powyższych możliwości (art. 387 k.p.k.) czyli dobrowolne poddanie się karze zasadniczo przez treść art. 349 § 1 k.p.k. wyłącza możliwość przeprowadzenia posiedzenia wstępnego.

Ma to związek z tym, że względem takiego oskarżonego nie ma potrzeby prowadzenia szerokiego postępowania dowodowego, bowiem zgodnie z art. 387 § 2 k.p.k. okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie mogą budzić wątpliwości. Oznacza to uproszenie (także dla Sądu) sprawy, jako że w przypadku skorzystania z art. 387 § 1 k.p.k. proces względem tego konkretnego oskarżonego się zakończy a trwa nadal względem pozostałych współoskarżonych.

Dodatkową okolicznością przemawiającą za skorzystaniem z dobrowolnego poddania się karze jest możliwość uzyskania nieco bardziej korzystnego wyroku, aniżeli w standardowym postępowaniu. Ma to związek z premią dotyczącą odciążenia Sądu, chociaż w przepisach na ten temat nie ma ani słowa. Odpowiedź na pytanie postawione we wstępie jest następująca: zarówno nowy wymysł ale i szansa na sprawny proces, dzięki organizacji posiedzeń i planowania rozpraw z uwzględnieniem interesów zainteresowanych stron  i przy uwzględnieniu ich możliwości czasowych.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

Michał Grabowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem i od września 2020 r. prowadzi praktykę adwokacką. Od 2016 r. współpracuje z kancelarią PIROŻEK & PIROŻEK, uprzednio pracując w dużych, wieloosobowych kancelariach, w których świetnie się odnajduje.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. W kręgu zainteresowań mecenasa są przede wszystkim spory konsumenckie z podmiotami rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne). Ponadto specjalizuje się w dochodzeniu i zabezpieczaniu roszczeń wierzycieli w postępowaniach sądowych i pozasądowych (windykacja, antywindykacja). Pasjonat prawa karnego.

Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

W czasie wolnym uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.

Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

KONTAKT


Więcej artykułów