Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie narkotyków lub dopalaczy jest przestępstwem. Regulację obowiązujące w naszym kraju są dość rygorystyczne i stanowią temat wielu dyskusji. Skutki zatrzymania osoby z substancjami odurzającymi mogą być poważne, jednakże istnieją również różne okoliczności, które mogą wpływać na złagodzenie kary.

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków, na własny użytek

Jeżeli osoba zatrzymana posiada niewielką ilość narkotyków bądź dopalaczy przeznaczonych do użytku osobistego, możliwe jest umorzenie postępowania nawet przed formalnym rozpoczęciem śledztwa. Natomiast jeżeli postępowanie zostaje wszczęte, istnieje możliwość jego umorzenia – o ile policja lub prokuratura stwierdzi, że w okolicznościach danej sprawy prowadzenie postępowania nie byłoby konieczne.

Wtedy pod uwagę są brane szczegółowe okoliczności danej sytuacji, takie jak motyw posiadania, ilość, rodzaj środków odurzających, a także dotychczasową kartotekę zatrzymanego. Jeśli w kontekście tych czynników Sąd uzna, że dany przypadek faktycznie stanowi mały stopień społecznej szkodliwości, może zdecydować się na łagodniejsze potraktowanie oskarżonego.

Znaczna ilość posiadanych dopalaczy lub narkotyków

W przypadku posiadania znacznej ilości nielegalnych substancji, prawo przewiduje surowszą odpowiedzialność. Choć „znaczna ilość” nie jest ściśle zdefiniowana w przepisach, sądy przyjmują, że  jest to ilość wystarczająca do jednorazowego zaspokojenia kilkudziesięciu osób.

Kiedy ma znaczenie rodzaj posiadanych narkotyków?

Wszelkie substancje odurzające są w Polsce nielegalne bez wyjątku. Istnieje jednak podział na tak zwane narkotyki miękkie i ciężkie. W przypadku jeżeli osoba jest przyłapana na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyków miękkich, Sąd może, ale nie musi, zastosować łagodniejsze podejście niż w przypadku zatrzymania z syntetycznymi narkotykami twardymi.

Przestępstwa narkotykowe – kodeks karny

Czym są przestępstwa narkotykowe? Jest to taka grupa przestępstw, która została uregulowana w polskim systemie prawnym w ustawie mówiącej o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepisy tej ustawy przede wszystkim odwołują się do administracyjno-prawnej regulacji dostępu zarówno do środków, jak i substancji odurzających, a także odpowiedzialności karnej i administracyjnej za złamanie obowiązujących zakazów.

Jaka jest kara za posiadanie narkotyków w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii?

Za posiadanie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, jednak jeśli u sprawcy znaleziono znaczną ilość substancji określanych jako środki odurzające lub substancje psychotropowe, może być ona wyższa – nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Nieletni, czyli osoba w wieku od 13 do 17 lat podlega specjalnej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sąd rodzinny ma do dyspozycji wiele środków wychowawczych, począwszy od upomnień, przez nadzór kuratora sądowego, aż po umieszczenie w specjalistycznych ośrodkach wychowawczych.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

Więcej artykułów