Ubezpieczenie NNW dziecka w szkole. Na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie szkolne dziecka i konieczność zapłacenia składki często wiąże się z rozpoczęciem roku szkolnego. Nie ulega wątpliwości, że rok 2020/2021 na pewno był wyjątkowy i niezapomniany. Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość czasu dzieci uczyły się z domu. Od kilku tygodni natomiast nastąpił powrót do stacjonarnego nauczania. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko czuło się bezpieczne i było otoczone właściwą opieką. Dzisiaj podpowiadam na co zwrócić przy zawieraniu NNW szkolnego, a więc ubezpieczenia, które zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała czy śmiercią ubezpieczonego. 

Suma ubezpieczenia

Jednym z kluczowych kwestii jest suma ubezpieczenia, albowiem ona determinuje górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niska suma skutkuje adekwatnym do niej świadczeniem. Warto zatem zapłacić trochę wyższą składkę, aby uzyskać odszkodowanie, które pokryje koszty rehabilitacji i inne następstwa wypadku. Tym bardziej, że NNW szkolne są stosunkowo tanimi produktami.

Dodatkowe świadczenia

Istotne jest również, aby ubezpieczenie szkolne dziecka obejmowało ochroną np. pozaszkolne zajęcia sportowe. Dodatkowym atutem ubezpieczenia może być świadczenie za pobyt w szpitalu, a także refundacja kosztów leczenia czy rehabilitacji. Niektóre produkty obejmują również takie ryzyka jak nagłe zachorowanie, zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych i sprzętu medycznego czy nawet zwrot kosztów pogrzebu na wypadek śmierci.

Zakres ochrony i wyłączenia

Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Wyłączenia, czyli zdarzenia nieobjęte ochroną determinują czy polisa faktycznie chroni czy jest tylko wydmuszką.

Więcej artykułów