Ubezpieczenie NNW dziecka w szkole. Na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie szkolne dziecka i konieczność zapłacenia składki często wiąże się z rozpoczęciem roku szkolnego. Nie ulega wątpliwości, że rok 2020/2021 na pewno był wyjątkowy i niezapomniany. Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość czasu dzieci uczyły się z domu. Od kilku tygodni natomiast nastąpił powrót do stacjonarnego nauczania. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko czuło się bezpieczne i było otoczone właściwą opieką. Dzisiaj podpowiadam na co zwrócić przy zawieraniu NNW szkolnego, a więc ubezpieczenia, które zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała czy śmiercią ubezpieczonego. 

Suma ubezpieczenia

Jednym z kluczowych kwestii jest suma ubezpieczenia, albowiem ona determinuje górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niska suma skutkuje adekwatnym do niej świadczeniem. Warto zatem zapłacić trochę wyższą składkę, aby uzyskać odszkodowanie, które pokryje koszty rehabilitacji i inne następstwa wypadku. Tym bardziej, że NNW szkolne są stosunkowo tanimi produktami.

Dodatkowe świadczenia

Istotne jest również, aby ubezpieczenie szkolne dziecka obejmowało ochroną np. pozaszkolne zajęcia sportowe. Dodatkowym atutem ubezpieczenia może być świadczenie za pobyt w szpitalu, a także refundacja kosztów leczenia czy rehabilitacji. Niektóre produkty obejmują również takie ryzyka jak nagłe zachorowanie, zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych i sprzętu medycznego czy nawet zwrot kosztów pogrzebu na wypadek śmierci.

Zakres ochrony i wyłączenia

Przed podpisaniem umowy niezbędne jest dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Wyłączenia, czyli zdarzenia nieobjęte ochroną determinują czy polisa faktycznie chroni czy jest tylko wydmuszką.

O autorze

Łukasz Oleś

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz politologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ponad dekadę związany z branżą ubezpieczeniową, gdzie zajmował się likwidacją szkód korporacyjnych, oceną ryzyka i zdobywał pierwsze doświadczenia w  pracy prawnika. W okresie aplikacji adwokackiej współpracował z renomowaną kancelarią adwokacką ze Śląska.

W kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności ubezpieczeniowym tj. dochodzeniem odszkodowań, audytem i oceną ochrony ubezpieczeniowej Klientów indywidualnych, SME i dużych przedsiębiorstw, a także szeroko pojętym prawem  administracyjnym i zamówień publicznych. Wolne chwilę spędza z rodziną lub poświęca na aktywność sportową. Zapalony biegacz długodystansowy. Fan dobrego filmu, ostrej muzyki i literatury faktu. Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów