Kradzież pieniędzy z konta – „Kradzież na pracownika banku” nową metodą oszustwa.

Wachlarz działania cyberprzestępców podlega stałemu rozwojowi. Zaawansowaniu technik kradzieży służą chociażby nowe metody jakimi posługują się cyberprzestępcy w celu wyprowadzenia środków pieniężnych z rachunku bankowego.

Ostatnio na popularności zyskuje model kradzieży na „pracownika banku”, za którym faktycznie stoją cyberprzestępcy. Opisywana metoda polega na podjęciu próby połączenia z posiadaczem rachunku bankowego, gdzie odbierając telefon, już na wyświetlaczu aparatu widzimy połączenie przychodzące z „banku”. Przekazywana już na samym początku informacja wskazywałaby, iż faktycznie nasz bank,
z którego usług na co dzień korzystamy, stara się z nami połączyć. Najczęściej tego rodzaju telefony nie wzbudzają niepokoju, czy też wątpliwości, gdyż wcześniejszy kontakt banku opierał
się na przedstawieniu propozycji produktowej.

Kiedy już odebraliśmy telefon, „pracownik banku” najczęściej przedstawia się z imienia i nazwiska, podając przy tym swój nr pracownika, następnie informuje nas, iż w chwili obecnej cyberprzestępcy starają się wykraść nasze pieniądze z rachunku bankowego, co wymaga naszej natychmiastowej interwencji. „Pracownik banku” wykorzystując stworzone zamieszanie oraz zaufanie, którym darzymy bank, sugerują POMOC, jak się wydaje bardzo potrzebną w wykreowanej przez cyberprzestępców rzeczywistości, prosi o pobranie aplikacji, która pozwala osobie trzeciej śledzić nasze działania
na telefonie, w tym również te polegające na zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, z której następnie wykonywane są nieautoryzowane transakcje.

Jak wynika z doświadczenia kancelarii posiadacze rachunków bankowych proszeni o wyjście
z aplikacji, są przekonywani, iż szybko podjęte czynności pozwoliły uniknąć kradzieży z konta. Tymczasem sytuacja wygląda tak, że cyberprzestępcy bez wiedzy, a przede wszystkim bez autoryzacji posiadacza rachunku bankowego, wyprowadzają środki pieniężne znajdujące się na koncie.

Mając na uwadze powyższe pojawiają się dwa następujące po sobie pytania:

  1. co zrobić aby uniknąć kradzieży metodą na „pracownika banku”?
  2. co zrobić kiedy padliśmy ofiarą kradzieży na „pracownika banku”?

Odpowiadając na pierwsze z zadanych pytań wskazujemy, iż kiedy bank lub wspominany „pracownik banku” stara się z nami skontaktować, wtedy w rozmowie należy wykazać się szczególną ostrożnością. Faktyczny pracownik banku nigdy nie będzie prosił nas o instalowanie dodatkowych aplikacji, czy w ogóle nie będzie prosił o podanie przez nas danych potrzebnych do logowania. Tym samym cyberprzestępcę będziemy mogli poznać po informacjach, których nam udziela lub też po informacjach, których podania nas prosi. Zgodnie z umowami oraz regulaminami rachunków bankowych nie należy podawać osobie trzeciej danych do logowania, z pewnością prawdziwy pracownik banku nie będzie zwracał się do nas o udzielenie tego rodzaju danych.

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań wskazujemy, iż posiadacz rachunku bankowego, który padł ofiarą kradzieży, nie pozostaje bezbronny. Posiadaczowi rachunku bankowego pozostaje zwrócić się na policję celem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, następnie złożenia reklamacji w banku, a w braku jej pozytywnego rozpatrzenia, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zmierzając do zwiększenia szans na odzyskanie skradzionych środków warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy opierając się o bogate doświadczenie będą w stanie przeprowadzić postępowanie optymalizując szanse na otrzymanie zwrotu pieniędzy.

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów