Ubezpieczenia – szkody w wyniku kolizji pojazdów, a związek przyczynowy

Pan Krzysztof jest specjalistą w jednej z korporacji. Codziennie rano zmuszony jest dojeżdżać własnym samochodem do oddalonego o 30 km biura w centrum dużego miasta wojewódzkiego. Nieodłącznym atrybutem wykonywanej przez niego pracy jest laptop, który zawsze ma przy sobie. W pewien deszczowy poniedziałek pracownik jechał jak zwykle do pracy, gdy nagle z drogi podporządkowanej wymusił mu pierwszeństwo nieuważny kierowca samochodu dostawczego. Nasz bohater zaczął gwałtownie hamować, lecz to nie wystarczyło, aby uniknąć kolizji. Wskutek zdarzenia doszło do uszkodzenia przodu pojazdu oraz laptopa, który pozostawiony na siedzeniu uderzył w elementy wnętrza pojazdu. Specjalne antywstrząsowe etui nie uchroniło od poważnego zniszczenia komputera. Na miejsce została wezwana policja, która ukarała mandatem sprawcę. Pojazd został odholowany do ASO, gdzie Pan Krzysztof zdecydował się na bezgotówkową formę rozliczenia szkody.  

Rozliczenie bezgotówkowe i gotówkowe – różnice

W przypadku szkód komunikacyjnych mamy w zasadzie dwie opcje likwidacji – bezgotówkową i gotówkową. Ta pierwsza polega na tym, że upoważniamy wybrany przez warsztat naprawczy, który w prowadzi w naszym imieniu dalszą likwidację szkody tj. uzupełnia dokumenty, przedkłada kosztorys, a następnie naprawia pojazd. Cała procedura odbywa się w zasadzie bez udziału poszkodowanego, który dodatkowo najczęściej na okres naprawy ma podstawiony pojazd zastępczy. W przypadku gotówkowej formy likwidacji szkody zakład ubezpieczeń wypłaca nam odszkodowanie, najczęściej w kwocie bezspornej, co stawia nas w mniej komfortowej sytuacji, gdzie całą procedurę musimy przeprowadzać sami.

Adekwatny związek przyczynowy, a praktyka ubezpieczycieli

Wybrany przez Pana Krzysztofa warsztat przeprowadził bezproblemowe całą likwidację szkody. Zakład ubezpieczeń sprawcy oczywiście próbował „weryfikować” kosztorys, lecz w obliczu dobrego przygotowania merytorycznego opiekuna z ASO pozostał bezsilny i wypłacił pełne odszkodowanie za uszkodzony pojazd i samochód zastępczy. Niestety w decyzji wskazał, że odmawia wypłaty za uszkodzony laptop. W uzasadnieniu likwidator wskazał, iż szkoda nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym, gdyż w wyniku kolizji uszkadza się pojazd, a nie laptop, który dodatkowo był zdaniem ubezpieczyciela niewłaściwie zabezpieczony. Pan Krzysztof bardzo się zdziwił, albowiem zawsze tak przewoził komputer i nigdy nic się nie działo. Jedynie kolizja spowodowała uszkodzenie jego laptopa. Zdenerwowany napisał reklamację, lecz nie zmieniło to stanowiska ubezpieczyciela.

Adekwatny związek przyczynowy, a praktyka ubezpieczycieli

Zgodnie z art. 361 § 1 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Czy określony skutek pozostaje w normalnym związku przyczynowym należy badać indywidualnie odnośnie każdego przypadku. Nie ulega wątpliwości, że w adekwatnym związku pozostają uszkodzenia pojazdów powstałych w wyniku kolizji. W trakcie zdarzenia drogowego mogą ulec także przewożone przez poszkodowanych bagaże czy inne ruchomości takie jak rowery. W związku z tym brak jest podstaw do uznania, że uszkodzenie laptopa nie jest normalnym następstwem kolizji drogowej.

Pomoc adwokata Ostatecznie poszkodowany udał się do adwokata, który przeanalizował sprawę i sporządził kolejne odwołanie. Niestety ubezpieczyciel trwał przy swoim stanowisku, więc konieczne było złożenie powództwa. Ostatecznie przed pierwszą rozprawą pełnomocnik zakładu ubezpieczeń zadzwonił i przedstawił propozycję ugody: ¾ roszczenia i ¾ kosztów zastępstwa procesowego. Pan Krzysztof przeanalizował sobie ceny komputerów i uznał, że taka propozycja jest korzystna, więc na nią przystał.

Więcej artykułów