Szkody górnicze: Ugodę z kopalnią można zawrzeć na każdym etapie postepowania.

Ugodę z zakładem górniczym odpowiedzialnym za spowodowanie uszkodzeń na naszej nieruchomości można w zasadzie zawrzeć na każdym etapie prowadzonej sprawy, nawet już po wniesieniu powództwa do sądu. Zasadą jest jednak, że wyczerpanie postępowania ugodowego jest warunkiem koniecznym dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej, co jednak w żadnym wypadku nie wyklucza zawarcia ugody na późniejszym etapie postępowania sądowego.

Znaczenie i istota ugody w sprawach z zakresu dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze była wielokrotnie podnoszona na łamach niniejszego bloga. W jednym z poprzednich artykułów dotyczącym ugody, przestrzegałem przed jej zbyt szybkim i pochopnym podpisaniem, ze względu na różnego rodzaju ,,pułapki” jakie zakład górniczy zawiera w treści ugody, a które z całą pewnością nie są korzystne dla osób poszkodowanych.

Analizując powyższą problematykę należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o zaproponowaniu przez kopalnię odszkodowania w postaci naprawienia uszkodzonego budynku. Niestety na takie rozwiązanie nie powinniśmy się zgodzić, gdyż z całą pewnością nie będziemy zadowoleni z końcowego efektu, a ugoda nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Bez wątpienia zakład górniczy nie dokona naprawy uszkodzonej nieruchomości samodzielnie, lecz w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie wybrana specjalistyczna firma, mająca za zadanie doprowadzenie naszej nieruchomości do stanu sprzed jej uszkodzenia. Z doświadczenia zawodowego mogę stwierdzić, że poszkodowani nigdy nie byli zadowoleni z efektu końcowego naprawy ich nieruchomości. Wskazać należy, że głównym kryterium wyboru firmy mającej dokonać naprawy jest cena, a wiec w przetargu zwycięży ta firma, która zaproponuje najniższą cenę. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest słaba jakoś materiałów oraz robocizna, która odbiega od powszechnie przyjętych kryteriów jakościowych.

Taką formę ugody, jak również ewentualne odszkodowanie pieniężne kopalnia możne zaproponować nawet już na bardzo zaawansowanym etapie postępowania. Zakład górniczy będzie argumentował swoje stanowisko tym, że na opinię biegłego będzie trzeba trochę poczekać, a kopalnia już teraz proponuje ugodowe  rozwiązanie sprawy.

Podsumowując należy stwierdzić, że poszkodowani przez kopalnie, nie powinni zbyt łatwo ulegać pokusie szybkiego zawarcia ugody- zwłaszcza w formie zaproponowanej przez samą kopalnię. Warto poczekać i przejść przez całe postepowanie sądowe i mieć pewność, że wartość odszkodowania jest adekwatna do rozmiarów uszkodzeń. Z całą pewnością nie powinniśmy się również godzić na dokonanie naprawy przez samą kopalnię.

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów