Kontrola z urzędu skarbowego w firmie – ile może trwać?

Ile maksymalnie może trwać kontrola z urzędu skarbowego? Nowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest przełomowy i zdaniem wielu rewolucyjny. O co chodziło w sprawie, której wyrok zapadł w dniu 19 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 2243/19)?

Ile może trwać kontrola skarbówki? – stanowisko urzędu skarbowego

Zdaniem pracowników urzędu skarbowego kontrola może trwać cały rok – kontrolujący raz w miesiącu pojawi się w siedzibie firmy, a pozostałe czynności sprawdzające wykonywać będzie w siedzibie urzędu skarbowego. Zdaniem skarbówki jest to 12 dni kontroli, czyli wszystko odbywa się zgodnie z prawem. A jakie jest zdanie Naczelnego Sądu Administracyjnego?

Wyrok z dnia 19 lutego 2020r. – sygn. akt I FSK 2243/19

Sąd przez długi czas przyznawał rację skarbówce, jednak ostatni wyrok NSA jest przełomowy i zdaniem wielu rewolucyjny. Sędzia Krzysztof Wujek wydał wyrok, który nakazuje skarbówce przeprowadzanie kontroli w ciągu od 12 do 48 kolejnych dni (ilość dni zależy od wielkości przedsiębiorstwa). Sędzia w uzasadnieniu swojego wyroku wskazał, że z ordynacji podatkowej wynika wprost, kiedy kontrola podatkowa się rozpoczyna (od momentu pokazania upoważnienia przez kontrolującego) i kiedy się kończy (z momentem przekazania protokołu z kontroli).

Czy wyrok jest korzystny dla podatnika?

Wyrok, który zapadł w sprawie o sygn. akt I FSK 2243/19 jest oczywiście korzystny dla podatnika i jednocześnie problematyczny dla fiskusa, który będzie musiał się uwinąć ze swoimi czynnościami podczas kontroli, która nie będzie już mogła trwać bez końca, a jedynie od 12 do 48 dni.

Jakie są limity czasu trwania kontroli dla poszczególnych przedsiębiorstw?

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców wynika, że maksymalny czas trwania kontroli to:

– 12 dni roboczych – u mikroprzedsiebiorców,

-18 dni roboczych – u małych przedsiębiorców,

-24 dni roboczych – u średnich przedsiębiorców,

-48 dni roboczych – u pozostałych przedsiębiorców.

Niektóre typy kontroli nie podlegają tym ograniczeniom i są traktowane jako wyjątki, np. kontrole zasadności zwrotu VAT czy sytuacji, w której przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu m.in. przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów. Limitów czasu trwania kontroli nie stosuje się również do kontroli celno-skarbowych.

Podsumowanie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest przełomowy i znacznie utrudni przeprowadzanie kontroli urzędom skarbowym. Warto również zwrócić uwagę na to, że podatnik, który otrzyma protokół, ma jedynie 14 dni kalendarzowych na przygotowanie zastrzeżeń do protokołu z kontroli lub na odwołanie.

Więcej artykułów