Olimpia Szmelcerz

Prawnik

O MNIE

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

 

Seminarzystka w Katedrze Prawa Karnego i autorka pracy magisterskiej pt. „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w polskim Kodeksie karnym na tle prawa chorwackiego” pisana pod kierunkiem dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ.

Członkini Zarządu Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ w roku akademickim 2022/23. Stypendystka programu Erasmus na University of Zagreb.

Swoje doświadczenie zdobyła w krakowskich kancelariach oraz odbyła praktykę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Do jej głównego obszaru zainteresowań należy prawo karne oraz rodzinne.

Prywatnie miłośniczka psów i długich spacerów.

KONTAKT

Tel: +48 577 887 123

Email: o.szmelcerz@pirozek.pl