Maciej Swędzioł jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorant w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach zainteresowań zawodowych zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym i handlowym. Szczególną uwagę poświęca kwestiom ochrony praw konsumenta i obowiązkom przedsiębiorcy w obecnym systemie prawnym.

Czas wolny spędza na skałach i sztucznej ściance aktywnie trenując wspinaczkę sportową. Uwielbia spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Bez wahania zmienia garnitur na strój sportowy, a ciepły pokój na namiot. Znajomość języka angielskiego potwierdza międzynarodowymi certyfikatami British Council, w tym certyfikatem ILEC dokumentującym znajomość angielskiego prawniczego.

Kontakt:
telefon: +48 503 754 829
e-mail: m.swedziol@pirozek.pl

Maciej graduated from Silesian University in Katowice in Law faculty. He continues his research as a doctoral student in Silesian University in Katowice in Public Economic Law department. Professionally, he is mostly interested in civil, commercial and trade law. He devotes most of his focus to consumer’s rights and entrepreneur’s obligations in current legal system.
He spends most of his spare time on rocks and climbing gym, trying to improve in sport climbing as much as possible. He also enjoys spending time on fresh air. With no hesitation at all, he switches from his suit to leisurewear and from a warm room to a tent. He confirms his English knowledge by British Council certificates, including ILEC, which proves his legal English skills.