Zamknięto kopalnię, która wyrządziła szkodę- czy są jeszcze szanse na odszkodowanie?

utworzone przez | Wrz 21, 2020 | Aktualności, Bez kategorii, Oferta, Polecane publikacje, Szkody górnicze

Czasem zdarza się tak, że zakłady górnicze są likwidowane z rozmaitych przyczyn i kopalnia będąca w naszym bliskim sąsiedztwie zostaje po prostu pewnego dnia zamknięta. Zwlekaliśmy trochę ze złożeniem wniosku do kopalni o odszkodowanie i teraz zastanawiamy się czy mamy jeszcze na odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku działalności kopalni, której już nie ma. Najlepszą rzeczą jaką można zrobić w tej sytuacji to udanie się do adwokata specjalizującego się w sprawach szkód górniczych by wyjaśnił jakie ewentualne kroki możemy podjąć by uzyskać odszkodowanie. Zatem zapraszam do lektury

Likwidacja zakładu górniczego z powodu braku rentowności czy po prostu zamknięcie kopalni na skutek zakończenia okresu udzielonej koncesji jest co raz częściej spotykaną sytuacją w województwie Śląskim.  Rzeczą oczywistą jest, że teren górniczy pozostaje aktywny sejsmicznie jeszcze przez długie lata od zamknięcia kopalni, co może powodować w dalszym ciągu powstawanie uszkodzeń i szkód pochodzenia górniczego. Oczywiście właściciele uszkodzonych nieruchomości nie mogą pozostać sami z problem i ustawodawca również uregulował powyższa kwestię.

Co zatem można zrobić?

 Zgodnie z zapisami ustawy prawo górnicze i geologiczne (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze) w przypadku braku zakładu górniczego odpowiedzialnego za szkodę oraz jego następcy prawnego (Ważne! à do likwidacji kopalni może dojść również poprzez zmianę osobowości prawnej lub powstanie nowego zakładu górniczego, który wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego podmiotu) za szkodę odpowiada Skarb Państwa.

Okiem adwokata 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa wynika przede wszystkim z tego, że zgodnie z założeniami  powyższej ustawy właściciel nieruchomości nie może się sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody (Zob. Art. 144 ust. 1 p.g.g.). Ponadto jak wynika z kodeksu cywilnego ten kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (Zob. Art. 415 k.c.). Brak podmiotu odpowiedzialnego nie może zatem skutkować, że poszkodowany w ogóle nie otrzyma należnego odszkodowania. Takie działanie były rażąco sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa, co z kolei wynika bezpośrednio z zapisów konstytucji (Zob. Art. 6 k.).

Kto ostatecznie odpowiada i kogo pozwać?

W przypadku braku zakładu górniczego odpowiedzialnego za uszkodzenia odpowiedzialność będzie ponosił Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego. Natomiast właściwym organem nadzoru górniczego jest Okręgowy Urząd Górniczy.  Zgodnie z zasadami reprezentacji Skarbu Państwa podmiotem odpowiedzialnym będzie Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego. Oczywiście Okręgowy Urząd Górniczy musi być miejscowo właściwy ze względu miejsce położenia uszkodzonej nieruchomości. Przykładowo nieruchomość znajdująca się w Gliwicach będzie podlegała pod Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. W przypadku wątpliwości najlepiej sprawdzić to sprawdzić na stronach internetowych właściwych Urzędów Górniczych.

Warto pamiętać Pamiętać również należy o tym, że procedura ubiegania się o odszkodowanie za szkody górnicze ze strony Skarbu Państwa wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku odszkodowania od zakładu górniczego. Pierwszą kwestią jest wyczerpanie postępowania ugodowego poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku o naprawienie szkody górniczej. Dopiero, gdy postępowanie ugodowe nie przyniesie oczekiwanych rezultatów może wnieść stosowne powództwo do sądu.

Rafal Kirsch

Rafal Kirsch

Author

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego.

0 komentarzy