We Are Professionals

Nasza oferta

Prawo bankowe

Szkody górnicze

Prawa zwierząt

Nieruchomości

Oddłużanie

Prawo budowlane

Postępowania administracyjne

Postępowania sądowe

Umowy

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe dla klientów czynniki wpływające na wysokość zaciąganego zobowiązania (np. kredytu frankowego) są podstawą określania Banków jako instytucji zaufania publicznego. Ale czy na pewno tak jest? Jak orzecznictwo i...

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych...

Nieautoryzowane transakcje, czyli pieniądze znikające z konta bez naszej wiedzy

Bankowość elektroniczna, jako forma usług zapewniająca dostęp do konta za pomocą bankomatu, terminalu płatniczego czy komputera jest nieodłącznym elementem korzystania z usług bankowych w obecnych czasach. Znakomita większość klientów banków zgodzi...

Prawo bankowe

Szkody górnicze

Nieruchomości i prawo budowlane

Postępowania administracyjne

Oddłużanie

Prawo autorskie

Postępowania sądowe

Ochrona danych osobowych

Umowy

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

BLOG

KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Stosownie do przepisu art. 483 Kodeksu cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec takiej redakcji przepisu wątpliwości może wywoływać często praktykowane w obrocie prawnym...

czytaj dalej
CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

  Jeżeli dłużnik uważa, że nałożona na niego kara umowna w związku z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania jest zbyt wysoka, może domagać się zmniejszenia tej kary. Możliwość taką daje przepis art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego zawierający instytucję...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do istotnych zmian w obiektach...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

KOPALNIA NIE DECYDUJE O SPOSOBIE NAPRAWY

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku jednoznacznie stanowi, że  właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem tego zakładu, o...

Czy mieszkańcy domu uszkodzonego w związku z ruchem zakładu górniczego mają prawo do lokalu zastępczego?

Uczestnik wypadku komunikacyjnego ma prawo do samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu. A czy mieszkańcy domu uszkodzonego w związku z ruchem zakładu górniczego mają prawo do lokalu zastępczego? Art. 146 ust 1 Prawa...

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do...

BLOG

KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Stosownie do przepisu art. 483 Kodeksu cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec takiej redakcji przepisu wątpliwości może wywoływać często praktykowane w obrocie prawnym...

czytaj dalej
CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

  Jeżeli dłużnik uważa, że nałożona na niego kara umowna w związku z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania jest zbyt wysoka, może domagać się zmniejszenia tej kary. Możliwość taką daje przepis art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego zawierający instytucję...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do istotnych zmian w obiektach...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

KOPALNIA NIE DECYDUJE O SPOSOBIE NAPRAWY

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku jednoznacznie stanowi, że  właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem tego zakładu, o...

Czy mieszkańcy domu uszkodzonego w związku z ruchem zakładu górniczego mają prawo do lokalu zastępczego?

Uczestnik wypadku komunikacyjnego ma prawo do samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu. A czy mieszkańcy domu uszkodzonego w związku z ruchem zakładu górniczego mają prawo do lokalu zastępczego? Art. 146 ust 1 Prawa...

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do...

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek Katowice

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 65 1020 2313 0000 3802 0547 0002
SWIFT: BPKOPLPW