We Are Professionals

Nasza oferta

Prawo bankowe

Szkody górnicze

Prawa zwierząt

Nieruchomości

Oddłużanie

Prawo budowlane

Postępowania administracyjne

Postępowania sądowe

Umowy

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe dla klientów czynniki wpływające na wysokość zaciąganego zobowiązania (np. kredytu frankowego) są podstawą określania Banków jako instytucji zaufania publicznego. Ale czy na pewno tak jest? Jak orzecznictwo i...

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych...

Nieautoryzowane transakcje, czyli pieniądze znikające z konta bez naszej wiedzy

Bankowość elektroniczna, jako forma usług zapewniająca dostęp do konta za pomocą bankomatu, terminalu płatniczego czy komputera jest nieodłącznym elementem korzystania z usług bankowych w obecnych czasach. Znakomita większość klientów banków zgodzi...

Prawo bankowe

Szkody górnicze

Nieruchomości i prawo budowlane

Postępowania administracyjne

Oddłużanie

Prawo autorskie

Postępowania sądowe

Ochrona danych osobowych

Umowy

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

BLOG

SZKODY GÓRNICZE: ZASADA PEŁNEGO ODSZKODOWANIA

SZKODY GÓRNICZE: ZASADA PEŁNEGO ODSZKODOWANIA

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawienia szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. A podstawowym przepisem regulującym kwestie odpowiedzialności...

czytaj dalej
KOPALNIA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKO

KOPALNIA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKO

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze jednoznacznie stanowi, że  właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem tego zakładu, o ile prowadzony jest zgodnie z...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

SZKODY GÓRNICZE: OD KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W SPRAWACH O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁY SZKÓD GÓRNICZYCH?

Ustalenie terminu od jakiego należy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku żądania odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego nierzadko nastręcza problemów interpretacyjnych praktykom prawa, w tym także Sądom. Warto...

SZKODY GÓRNICZE: PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO CZY ZAPŁATA ODSZKODOWANIA? ZDECYDUJ W TRAKCIE PROCESU

Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w...

SZKODY GÓRNICZE: NIE ZAWSZE TRZEBA ZNAĆ DOKŁADNĄ WARTOŚĆ SZKÓD GÓRNICZYCH

Składając pozew do sądu powszechnego zawsze należy wskazać czego się domaga tj. dokładnie określić treść żądania a w przypadku praw majątkowych podać także wartość przedmiotu sporu. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 187 § 1 pkt. 1 ustawy z...

BLOG

SZKODY GÓRNICZE: ZASADA PEŁNEGO ODSZKODOWANIA

SZKODY GÓRNICZE: ZASADA PEŁNEGO ODSZKODOWANIA

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawienia szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. A podstawowym przepisem regulującym kwestie odpowiedzialności...

czytaj dalej
KOPALNIA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKO

KOPALNIA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKO

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze jednoznacznie stanowi, że  właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem tego zakładu, o ile prowadzony jest zgodnie z...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

SZKODY GÓRNICZE: OD KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W SPRAWACH O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁY SZKÓD GÓRNICZYCH?

Ustalenie terminu od jakiego należy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku żądania odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego nierzadko nastręcza problemów interpretacyjnych praktykom prawa, w tym także Sądom. Warto...

SZKODY GÓRNICZE: PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO CZY ZAPŁATA ODSZKODOWANIA? ZDECYDUJ W TRAKCIE PROCESU

Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w...

SZKODY GÓRNICZE: NIE ZAWSZE TRZEBA ZNAĆ DOKŁADNĄ WARTOŚĆ SZKÓD GÓRNICZYCH

Składając pozew do sądu powszechnego zawsze należy wskazać czego się domaga tj. dokładnie określić treść żądania a w przypadku praw majątkowych podać także wartość przedmiotu sporu. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 187 § 1 pkt. 1 ustawy z...

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek Katowice

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 65 1020 2313 0000 3802 0547 0002
SWIFT: BPKOPLPW