NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria Pirożek & Pirożek

Kompleksowa pomoc prawna dotycząca nieruchomości

Z perspektywy podmiotu profesjonalnego zajmującego się obrotem nieruchomościami lub planującego zakup gruntu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również z punktu widzenia osoby fizycznej podpisującej umowę deweloperską, kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo prawne inwestycji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku, zarówno przedsiębiorców, deweloperów jak i konsumentów, świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z analizą i oceną ryzyka prawnego związanego z zawieraniem umów dotyczących obrotu nieruchomościami. Nasi prawnicy asystują Klientom od samego początku całego procesu inwestycyjnego.

nieruchomości i prawo budowlane
nieruchomości i prawo budowlane

Mając na względzie konieczność indywidualnego podejścia do problemu przedstawionego przez każdego Klienta, proponujemy Państwu następujące usługi:

1. Przygotowanie raportów Due Diligence dla inwestycji związanych z zakupem nieruchomości, obejmujących szczegółową analizę ich stanu prawnego, możliwości zagospodarowania i przeszkód cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z przeznaczeniem na zakładane cele, a także skutków podatkowych planowanych transakcji. Analiza ta obejmuje badanie kilkudziesięciu wyselekcjonowanych czynników wpływających na opłacalność inwestycji.

2. Wsparcie prawne w toku realizacji inwestycji, tym w szczególności: analizy umów związanych z wdrażaniem procesu inwestycyjnego, negocjacje z kluczowymi kontrahentami, wystąpienia przed organami władzy państwowej i samorządowej.

3. Przygotowanie umów deweloperskich i związanych z procesem budowlanym.

4. Występowanie w imieniu osób fizycznych (konsumentów) w kontaktach z deweloperami, w tym negocjowanie umów deweloperskich przez zakupem mieszkania lub domu na cele mieszkaniowe.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w kontaktach z pomiotami zajmującymi się obrotem nieruchomościami. Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego trudne i pilne pytania traktujemy priorytetowo. Dążymy do udzielania praktycznych odpowiedzi, które pozwalają na podjęcie świadomych kroków biznesowych.

Podkreślamy, że dzięki doświadczeniu w realizacji złożonych inwestycji, a także bieżącemu śledzeniu zmian prawa i nowości płynących z orzecznictwa proponujemy naszym Klientom pewne rozwiązania na przyszłość.

 

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW