Michał Grabowski

O mnie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.
Poza tematyką niepożądanych zachowań stadionowych interesuje się także problematyką dochodzenia wierzytelności i prawną ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. W wolnym czasie uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.
Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

Kontakt

+ 48 530 188 540

m.grabowski@pirozek.pl