PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczą różnego rodzaju podmiotów gospodarczych i szerokiego spektrum transakcji w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie procedur i rejestracja transakcji w GIIF są obowiązkiem takich podmiotów jak firmy rachunkowe, fundusze inwestycyjne, pośrednicy ubezpieczeniowi i pośrednicy nieruchomości, stowarzyszenia i fundacje oraz wielu innych.

Dlatego też Kancelaria Pirożek&Pirożek przygotowała pełny zakres kompleksowych usług, mających na celu dostosowanie Państwa działalności do wymogów prawa.

Nasza usługa obejmuje w szczególności:

  • audyt wstępny,
  • identyfikacja wszystkich transakcji przeprowadzanych przez klienta, w szczególności transakcji podlegających rejestracji w GIIF,
  • opracowanie i wprowadzenie zmian w procedurach przeprowadzania transakcji,
  • sporządzenie dokumentów opisujących przyjęte procedury, w szczególności Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zgłoszenia klienta do GIIF jako instytucji obowiązanej,
  • przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego za stosowanie ustawy w przedsiębiorstwie klienta oraz przeszkolenie osoby rejestrującej transakcje w GIIF,
  • przeszkolenie wszystkich pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie transakcji z zakresu przepisów obowiązującego prawa oraz wdrożonych procedur,
  • wsparcie prawne – rozwiązywanie problemów i wątpliwości związanych z wdrożonymi procedurami, wsparcie merytoryczne podczas kontroli GIIF.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym specjalistą:

Weronika Bednarska

t: 530 188 540

@: w.bednarska@pirozek.pl

Nasz zespół
Kontakt

Kancelaria Katowice

Pirożek & Pirożek
Kancelaria Adwokacka
al. Wojciecha Korfantego 51
40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13

e-mail: kancelaria@pirozek.pl


Rachunek bankowy PKO BP SA:
65 1020 2313 0000 3802 0547 0002

SWIFT: BPKOPLPW