Warning: Creating default object from empty value in /home/platne/serwer15256/public_html/pirozek/wp-content/plugins/divi-filterable-blog-module/includes/controller/instance.php on line 135
Polecane publikacje | Adwokat Katowice - Pirożek & Pirożek - Kancelaria Adwokacka
ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

Artykuł 1 ustawy o ochronie zwierząt stwierdza, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, i człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zatem znęcanie psychiczne i fizyczne bez najmniejszej wątpliwości jest...
KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej...
KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Stosownie do przepisu art. 483 Kodeksu cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec takiej redakcji przepisu wątpliwości może wywoływać często praktykowane w obrocie prawnym zastrzeżenie kary...