Historia i osiągnięcia

Kancelaria została założona w lipcu 2006 r. przez Adwokata Rafała Pirożka. Początkowo siedziba firmy miesiła się w ścisłym centrum Katowic. Już po krótkim okresie działalności okazało się, że popyt na usługi firmy przerósł oczekiwania. Konieczne stało się szybkie...