Rafał Pirożek

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

W roku 2001 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie zdobywał aplikując w wiodących kancelariach prawniczych w Polsce takich jak Adwokaci i Doradcy, a następnie Popiołek, Adwokaci i Doradcy. W 2006 roku złożył egzamin adwokacki i przystąpił do tworzenia własnej Kancelarii Adwokackiej. Mecenas Pirożek specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniu sporów sądowych, karnych i cywilnych. Jest obrońcą i pełnomocnikiem w wielu sprawach sądowych. Nie boi się podejmowania ryzyka. W sprawach trudnych zawsze poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań, co w połączeniu z szybkością podejmowanych decyzji bezpośrednio przekłada się na skuteczność w osiąganiu założonych celów.

Kontakt:
e-mail: r.pirozek@pirozek.pl

He is an attorney-at-law and a member of the District Bar Association in Katowice. He graduated from law studies at the University of Silesia in Katowice in 2001. He gained experience by working in one the leading law firms in Poland, such as lawyers and advisors, and then Popiołek, lawyers and advisors. He passed the bar exam in 2006 and proceeded to create his own law firm. Mr. Pirożek specializes in civil and commercial law.
He has many years of experience in the current legal services to businesses, as well as litigation, both civil and criminal matters. He is a defender and attorney in many court cases. He is not afraid to take risks. In difficult cases he always looks for unconventional solutions and can quickly make a decision. Thanks these features he effectively reaches his goals.

Leave a Comment

Więcej artykułów