Paulina Wilk

Absolwentka kierunków prawo i filologia angielska program tłumaczeniowy z językiem niemieckim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2015 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, złożyła egzamin adwokacki.

Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz  roczny kurs angielskiego języka prawniczego przy English Language Centre w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się prawo cywilne (w szczególności zobowiązania, prawa własności intelektualnej, prawo sportowe), handlowe oraz prawo administracyjne.

W wolnym czasie lubi długie spacery, sporty wodne, lekturę trzymającego w napięciu kryminału lub powieści detektywistycznej oraz odkrywanie nowych smaków kulinarnych.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:
telefon: +48 505 472 195
e-mail: p.wilk@pirozek.pl

A graduate from law and English philology (translation program with German) of the  University of Silesia in Katowice.

After three-year attorney apprenticeship at the District Bar Council in Katowice, she passed the bar exam.

She also attended the 4-year long doctoral studies of law (University of Silesia in Katowice) and the legal English course at the English Language Centre in Katowice.

Paulina Wilk has a great experience in providing legal services for individuals, companies as well as for the local government units.

Among her professional interests are civil law (in particular obligations, IPRs and sports law), commercial and administrative law.

During her leisure time she is fond of long strolls, aquatics, reading of gripping detective stories and discovering new culinary tastes. Fluent English speaker.

Leave a Comment

Więcej artykułów