Mateusz Mania

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (nr wpisu 1380). Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice VII Kadencji (2014-2018). Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojkowice VI Kadencji (2010-2014). Wiceprzewodniczący OSP Wojkowice.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i budowlanym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zajmujących się robotami budowlanymi w zakresie budynków i dróg, dużych zakładów mechanicznych oraz lotniska.

W kancelarii najczęściej zajmuje się sprawami przeciwko spółkom węglowym, gminom oraz prowadzeniem negocjacji z bankami. Płynnie posługuje się językiem angielskim prowadząc także sprawy o zasięgu ogólnoeuropejskim.

Kontakt:
telefon: +48 500 364 289
e-mail: m.mania@pirozek.pl

He graduated from law studies at the University of Silesia in Katowice. He is attorney-at-law  in the District Bar Association in Katowice (no. 1380).

President of the City Council in Wojkowice (2014-2018) and previously the Vice-President of the City Council in Wojkowice (2010-2014).

He specializes in civil, commercial and construction law. He has experience providing legal services to the entrepreneurs, who are particularly concerned with the construction works of buildings, roads, industrial plants and airports.

In the law firm he usually deals with matters against coal companies, municipalities and conducting negotiations with the banks.
He speaks English fluently. He also deals with matters of european coverage.

Leave a Comment

Więcej artykułów