Bartłomiej Wieczorek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po studiach odbył aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, której zwieńczeniem był pozytywnie zdany egzamin adwokacki w 2015 roku.

Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów, podczas pracy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz kancelariach adwokackich.

Praktykę zawodową skupia na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym (w szczególności zobowiązania, prawo rzeczowe i lokalowe), gospodarczym, karnym w tym prawie karnym skarbowym i karnym wykonawczym.

Wolne chwile przeznacza na podróże, te dalekie i te krótkie. Jego motto brzmi: „Ludziom uśmiechniętym, żyję się łatwiej”.

Kontakt:
telefon: +48 502 903 745
e-mail: b.wieczorek@pirozek.pl

A graduate from the Faculty of Law and Administration (University of Silesia in Katowice).

After graduation he completed attorney apprenticeship at the District Bar Council in Katowice, ended with a positively passed bar exam in 2015 .

His over 10 years of professional experience has been gained already during the studies while working in financial institutions, insurance companies and law firms.

Bartłomiej Wieczorek focuses the professional practice on issues related to civil law (in particular the obligation, property and housing law), commerce law and criminal law including penal fiscal law as well as executive penal law.

In the free time he likes to take trips- these remote and the short ones. His motto is: „Smiling people live easier”.

2 thoughts on “Bartłomiej Wieczorek”

  1. Pingback: Upadłośc konsumencka Strzelce Opolskie

  2. Pingback: Przejście własności nieruchomości, a odszkodowanie za szkody górnicze. | Pasja i prawo

Leave a Comment

Więcej artykułów