Anna Wolny

Prawnik, pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą kolizji norm o charakterze aksjologicznym w szczególności na gruncie kodeksu karnego skarbowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo cywilne oraz prawo gospodarcze.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich oraz radcowskich. W wolnych chwilach swoją wiedzą wspierała Fundację Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych, w której kręgu zainteresowań są prawa człowieka w szczególności na obszarze postsowieckim. Za sprawą odbytych praktyk nie jest jej również obce funkcjonowanie instytucji finansowych.

Swój spokój i pogodę ducha wypracowała poprzez systematyczne uprawianie jogi. Nie jest jednak w stanie zapanować nad emocjami, gdy jej ulubione drużyny walczą o Puchar Stanley’a.

Kontakt:
telefon: +48 508 438 768
e-mail: a.wolny@pirozek.pl

A lawyer, working on her doctoral thesis about axiology standards in Fiscal Penal Code. She graduated from law studies at the Silesian University.

She specializes in comercial, trade and civil law.

She gained professional experience in law firms and legal advisers. In her spare time, she supported with her knowledge FRID – for the fundation the most important is the state of human rights in the post-Soviet areas. Because of undertaken practice she has also a knowlege about the functioning of financial institutions.

She generated her calmness and serenity by systematically practicing yoga. She cannot control her emotions when her favorite teams compete for the Stanley Cup.

Leave a Comment

Więcej artykułów