Aleksandra Danielczok

Aleksandra Danielczok jest absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (kierunek: rachunkowość). W 2015 roku pozytywnie zdała egzamin na doradcę podatkowego. Obecnie jest doradcą podatkowym przy Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Swoje wieloletnie doświadczenie w podatkach zdobywała już w trakcie studiów, świadcząc usługi na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych w spółce doradztwa podatkowego. W ramach dotychczasowej współpracy z renomowanymi śląskimi kancelariami prawnymi uczestniczyła w wielu różnorodnych projektach o charakterze prawno-podatkowym. Specjalizuje się nie tylko w bieżącym doradztwie podatkowym na rzecz klientów, ale też w obsłudze kontroli i postępowań podatkowych, sporządzaniu dokumentacji cen transferowych między podmiotami powiązanymi oraz przeprowadzaniu projektów przekształceniowych i optymalizacyjnych. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoją córką wspólnie gotując, jeżdżąc na rowerach i rolkach.

Kontakt:
telefon: +48 666 295 135
e-mail: a.danielczok@pirozek.pl

Aleksandra Danielczok is a graduate from the Faculty of Finance and Insurance at the University of Economics in Katowice (major: accounting). In 2015, she passed the state exam for tax edvisors. Currently, Aleksandra is a tax advisor at the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisors. She has many years of experience in tax area, which she started to gain while still studying. While employed in the tax advisory company she provided services to Polish and foreign companies. She has participated in various tax-legal related projects due to previous cooperation with renowned law firms from the Silesia Region. As a tax advisor she not only deals with provision of current tax advise, but also specializes in tax control and tax proceedings management, preparation of transfer pricing documentation, as well as restructuring and optimimization projects. During her leisure time, she loves spending time with her daughter, cooking together, riding bikes and rollers.

Więcej artykułów