Zabezpieczenie budynków nowo powstałych a już istniejących.

Pan Marian zakupił swój wymarzony dom. Był to efekt długotrwałych poszukiwań, rozmów i negocjacji z sprzedającymi. Po przeprowadzce Pan Marian zaczął korzystać z uroków posiadania własnego domu, z przyjemnością wykonywała prace wokół domu oraz zajął się tworzeniem i dbaniem o własny ogródek. Z czasem zaczął jedna zauważać liczne rysy i pęknięcia. Początkowo były one widoczne wyłącznie w kilku miejscach na ścianach, jednak później pękać zaczęły płytki na podłogach oraz ścianach. Sąsiad Pana Mariana poradził mu, aby ten udał się do kopalni zgłosić chęć uzyskania odszkodowania za szkody górnicze. Wytłumaczył również Panu Marianowi, że od lat kopalnia wydobywa bezpośrednio pod ich domami. Podczas wizyty w kopalni Pan Marian dowiedział się, że kopalnia nie wypłaci odszkodowania, bo dom Pana Mariana jest zabezpieczony na druga kategorię szkód górniczych, a aktualnie teren ten znajduje się w kategorii czwartej.

Podczas projektowania budynku oraz uzyskania pozwolenia na budowę koniecznym jest wystąpienie do zakładu górniczego o udzielenie informacji o planowanych wpływach ruchu zakładu górniczego. Powyższa informacja pozwala na zaprojektowanie niezbędnych zabezpieczeń budynku. Często potrzebnym jest zastosowanie płyty fundamentowej zamiast ław fundamentowych czy zastosowanie dodatkowego zbrojenia budynku lub dodatkowego wzmocnienia stropów. Właściciel budynku jest zobowiązany wybudować budynek posiadający odpowiednie zabezpieczenia. Co więcej kopalnia jest zobowiązania zwrócić właścicielowi poniesione z tego tytułu koszty.

A co w przypadku zwiększenia kategorii wpływów szkód górniczych? Kopalnia winna w sposób rzetelny przeanalizować planowane wpływy prowadzonego wydobycia. Jednak w przypadku rozpoczęcia nowego wydobycia lub rozszerzenia wydobycia już prowadzonego, właściciele budynków już istniejących nie są już w stanie dodatkowo zabezpieczyć swoich domów przed dalszymi wpływami. Kopalnia nie może odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na zwiększenie się kategorii wpływów szkód górniczych w trakcie użytkowania budynku. Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w kwocie pozwalającej na pełną naprawę ujawnionych szkód.

Pan Marian nie zgodzić się z stanowiskiem kopalni. Adwokat specjalista z zakresu szkód górniczych wyjaśnił Panu Marianowi, że przysługuje mu odszkodowanie za ujawnione szkody na budynku. Sąd w całości zasądził odszkodowanie na rzecz Pana Mariana, wskazując, iż budynek jest prawidłowo zabezpieczony, zgodnie z informacją udzieloną przez kopalnię w trakcie budowy domu.

Więcej artykułów