Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku.

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie, ale nie każdy jednak wie, jak dokładnie postępować. Co zrobić, żeby przejść przez proces zgłoszenia wypadku przy pracy możliwie najsprawniej? O tym w poniższym poradniku.

  1. Nie panikuj!

Bycie poszkodowanym w wypadku przy pracy to sytuacja nieprzyjemna. Oprócz cierpienia fizycznego związanego ze zdarzeniem pracownikowi często towarzyszy także stres wynikający z uczestnictwa w zdarzeniu. W takiej sytuacji często zachowujemy się mniej racjonalnie niż zazwyczaj. Ważne, by spróbować odłożyć nasze emocje na bok i podejść do sprawy wypadku na chłodno.

  • Zabezpiecz dowody wypadku

Zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy i wyjaśnienie jego okoliczności to zgodnie z przepisami prawa obowiązek pracodawcy. Jednakże pracownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to w jego interesie leży prawidłowe ustalenie okoliczności wypadku i stwierdzenie, że zdarzenie spełniało przesłanki wypadku przy pracy. Pracownik w miarę możliwości powinien więc podjąć czynności, dzięki którym będzie mógł w razie sporu z pracodawcą udowodnić, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Jeśli więc poszkodowany pracownik ma możliwość np. wykonać zdjęcia miejsca wypadku, zebrać dane świadków wypadku – powinien to zrobić, zwłaszcza jeśli w pobliżu wypadku nie znajdowali się inni pracownicy.

  • Poproś o pomoc

Pomoc innych osób może okazać się nieoceniona, zwłaszcza jeśli wskutek wypadku przy pracy pracownik doznał urazu, który może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Jeśli w pobliżu znajdują się inni pracownicy zwróć się do nich o udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. O pomoc możesz poprosić także osoby postronne. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby pomóc, warto skontaktować się telefonicznie z bliską osobą, która mogłaby przyjechać nam z pomocą, bądź z naszym pracodawcę, który również powinien udzielić nam pomocy.

  • Zgłoś zdarzenie pracodawcy

Poszkodowany Pracownik powinien zgłosić swojemu pracodawcy fakt zaistnienia wypadku. Zdarzyć się bowiem może, że zarówno sam pracodawca, jak i przełożony pracownika, bądź inni współpracownicy nie będą obecni przy wypadku i do czasu zawiadomienia ze strony poszkodowanego pracownika pracodawca nie będzie miał świadomości, że takie zdarzenie miało miejsce. Co istotne, gdyby z jakiegoś powodu pracodawca odmówił przyjęcia ustnego zawiadomienia ze strony pracownika, bądź nie podjął na skutek ustnego zawiadomienia żadnej czynności, warto zgłosić zdarzenie w formie pisemnej, np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku pracodawca nie będzie mógł twierdzić, że nie otrzymał od pracownika zgłoszenia o zdarzeniu.

  • Zgłoś uwagi i zastrzeżenia do protokołu

Obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest sporządzenie odpowiedniego protokołu powypadkowego. Poszkodowany pracownik ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do tego protokołu, jeśli uważa, że zostały w nim zawarte jakieś nieprawidłowości lub nieścisłości. Warto z tego uprawnienia skorzystać, ponieważ uwagi i zastrzeżenia powinny zostać załączone do protokołu.

  • Domagaj się sprostowania protokołu powypadkowego

Jeśli w protokole powypadkowym zostały zawarte nieprawidłowości lub nieścisłości, oprócz zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń, warto domagać się sprostowania protokołu powypadkowego. Niekorzystne dla poszkodowanego pracownika stwierdzenia zawarte w protokole mogą bowiem stanowić przeszkodę do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, a także dalszego odszkodowania od pracodawcy.

  • Korzystaj ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Wypadek przy pracy wiąże się najczęściej z niezdolnością do pracy i uszczerbkiem na zdrowiu. Warto zatem mieć na uwadze, że zaistnienie wypadku uprawnia poszkodowanego pracownika do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym m.in. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, a także jednorazowego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

O autorze


Więcej artykułów