Wesele odwołane z uwagi na koronawirusa i stan epidemii – czy narzeczeni będą w stanie odzyskać pieniądze?

Wprowadzony najpierw stan zagrożenia epidemicznego, następnie stan epidemii doprowadził do konieczności odwołania często długo planowanych wesel. Okoliczność ta wiązana jest z zakazaniem prowadzenia działalności gospodarczych kluczowych dla udanej organizacji wesela. Bez cienia wątpliwości stwierdzić należy, że rezerwacja sali, w której ma odbyć się wesele, stanowi często podstawowy czynnik względem, którego dostosowywane są dodatkowe usługi towarzyszące, takie jak chociażby oprawa muzyczna dj’a lub orkiestry, uwiecznienie wspomnień przez fotografa, czy kamerzystę.

Obowiązujące w stanie epidemii ograniczenia doprowadziły do sytuacji, w której właściciel czy manager lokalu, z którym narzeczeni zawarli umowę, nawet przy najszczerszych chęciach zorganizowania wesela w ustalonym kształcie i terminie, jest i będzie zmuszony do odwołania takiej imprezy, nawet jeżeli na wesele zaproszono mniej niż 50 osób.

Narzeczonym w związku wprowadzonymi regulacjami prawnymi pozostanie również do rozwiązania kwestia dotycząca usług, które miały towarzyszyć uroczystości weselnej. Wydaje się, że nie stanowi problemu sytuacja, w której narzeczeni są w stanie polubownie rozwiązać powstałe trudności i zgodnie ze swoimi planami poprzesuwać wszystkie terminy, nie tylko dostępności sali, ale również wszystkich wybranych i opłaconych usług towarzyszących. Takie rozwiązanie, mimo iż najbardziej korzystne, może często okazać się niemożliwe do osiągnięcia. Wiadomo że terminy dostępności wielu sal potrafią być bardzo odległe, np. dwa lub trzy lata do przodu, dodatkowo sprawę komplikuje ewentualny brak możliwości skoordynowania w konkretnej, nowej dacie, wszelkich zamówionych już usług dodatkowych.

Mając na uwadze powyższe, przy wystąpieniu niedających się usunąć problemów, w przypadku woli narzeczonych, co do reorganizacji wesela, poprzez zmianę miejsca jego przeprowadzenia, wierzymy iż narzeczonym przysługuje prawo do odzyskania, zapłaconych już pieniędzy.

W naszej ocenie konsekwencje wprowadzenia stanu epidemicznego zawrzeć należy w ramach pojęcia niemożliwości spełnienia świadczenia. Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie to wygasa. Natomiast w zakresie rozliczeń między usługodawcami a narzeczonymi zastosowanie powinna znaleźć zasada zgodnie, z którą jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Rozstrzygnięcia w tym momencie wymaga również kwestia dobranych oraz opłaconych już usług towarzyszących organizacji wesela. W omawianym zakresie nie należy wiązać szczególnych wątpliwości, co do stwierdzenia, iż zamówione usługi nie będą mogły również zostać wykonane, gdyż te miały tworzyć spójną całość z organizowanym w konkretnym dniu i miejscu weselem.

W tym momencie odnieść się także należy, do kwestii różnych tytułów prawnych, pod którymi narzeczeni opłacili konkretną usługę, takich jak zaliczka, czy zadatek. Bez zagłębiania się w znaczenie tych dwóch pojęć, wskazać należy, że orzecznictwo skłania się w stronę konieczności zwrotu wszystkich świadczeń w sytuacji, której niewykonanie umowy następuje wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Kancelaria zachęca również narzeczonych do weryfikacji stanu finansowego konkretnych usługodawców, z którymi podpisano już umowy. W perspektywie prawdopodobnie utrzymującego się stanu epidemicznego pojawia się bowiem poważne zagrożenie niewypłacalności, a przez co konieczności ogłoszenia upadłości przez takiego przedsiębiorcę. Przepisy wskazują, iż w sytuacji, w której wątpliwe jest spełnienia świadczenia ze względu na  stan majątkowy konkretnego podmiotu, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Nie należy ukrywać, iż wydatki weselne potrafią osiągnąć bardzo wysokie kwoty, w naszej ocenie warto więc podjąć ewentualne kroki mające na celu ich zabezpieczenie.

Podsumowując powyższe wskazać należy, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, stworzyło wiele niedogodnych ograniczeń na rynku ślubnym, przede wszystkim dlatego, że wyłącza całkowicie możliwości organizacji wesela „na sali”. Niemniej jednak uważamy, że narzeczeni w przypadku woli reorganizacji miejsca, terminu, czy usług towarzyszących, są uprawnieni do żądania zwrotu zapłaconych pieniędzy.

W razie wystąpienia sporu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej pomocy prawnej, którą świadczy Kancelaria adwokacka Pirożek&Pirożek.

Leave a Comment

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów