WAŻNE ! Dotyczy Państwa firmy! – uwaga na GIODO-oszustów

Od pewnego czasu nasi klienci zasypywani są mailami/zawiadomieniami/informacjami związanymi z akcją „Bezpieczna wiosna dla klientów” uporczywie prowadzoną przez różnorakie organizacje – „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”.

Przesyłane informacje są niezgodne z prawem, ustawą o ochronie danych osobowych, uprawnieniami GIODO – mają na celu tylko i wyłącznie przestraszyć i zdezorientować przedsiębiorców. Zgodnie z oficjalnymi zaleceniami GIODO, korespondencję należy zignorować.

Poniżej przeanalizujemy treść jednej z tego typu wiadomości:

Witamy,

Pragniemy zauważyć, że Państwa strona www nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Ustawa o ochronie danych osobowych nie przewiduje obowiązku rejestracji stron www, nawet jeżeli poprzez stronę dochodzi do zbierania danych. W takich przypadkach rejestruje się konkretne zbiory, a nie strony internetowe.

Każda firma wystawiająca FV lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Każda firma posiada też we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.

Informacje te wprowadzają przedsiębiorców w błąd. Nie wszystkie zbiory danych osobowych podlegają rejestracji w GIODO (np. zbiory danych osobowych pracowników), przedsiębiorca może ponadto powołać i zarejestrować Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a więc nie rejestruje już w GIODO żadnych zbiorów. Decyzja o rejestracji zbioru zawsze musi być związana z dokładną analizą jego zawartości i celu przetwarzania.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji będziemy zmuszeni do złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa oraz zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Po pierwsze: żaden podmiot trzeci nie może zobowiązać przedsiębiorcy do dokonania rejestracji czy wdrożenia dokumentacji. Rejestracja i wdrożenie jest obowiązkiem ustawowym, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

Po drugie: fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa! ,

Po trzecie: tylko i wyłącznie GIODO decyduje czy zachodzi potrzeba dokonania kontroli i taką kontrolę wszczyna.

W komunikacie na stronie GIODO możemy zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem organu na ten temat:

W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Zawarte w niej informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię firm, na które Stowarzyszenie powołuje się w wysyłanej korespondencji.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl/

Zobacz naszą pełną ofertę: ochrona danych osobowych

Więcej artykułów