Ulga prowzrostowa

Czym jest ulga prowzrostowa?

Każdemu podatnikowi sprzedającemu produkty przez siebie wytworzone, przysługuje tzw. ulga prowzrostowa, nazywana również ulgą na ekspansję. Podatnik taki przy osiąganiu zysków innych niż kapitałowe może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów do wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym z tej sprzedaży, jednak maksymalnie do 1 mln zł.

Komu ulga prowzrostowa przysługuje?

Zgodnie z art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ulga prowzrostowa przysługuje przede wszystkim przedsiębiorcy, który sam wytwarza produkty, a następnie je sprzedaje. Należy więc zastanowić się, jak rozumieć „rzeczy wytworzone przez podatnika”? WSA w wyroku z 18 stycznia 2023 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 497/22 stwierdził, że są to wyłącznie samodzielnie wyprodukowane przez podatnika rzeczy w celu ich sprzedaży, dodając, że „w zakresie tej definicji nie mieszczą się zatem rzeczy zakupione przez podatnika i przez niego odsprzedawane, nawet pod własną marką”.

Czy ulga prowzrostowa przysługuje w przypadku zlecenia?

Celem ustawodawcy przy wprowadzeniu art. 18eb ustawy o CIT było zachęcenie przedsiębiorców do rozwoju oraz ekspansji na rynku polskim, a także rynkach zagranicznych. Również Krajowa Administracja Skarbowa zdaje się ten pogląd podzielać. Dyrektor KAS w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2023 r. (sygn. akt: 0114-KDIP2-1.4010.191.2022.4.KW) stwierdził, że wytworzenie produktów nie obejmuje zlecenia wykonania usług. Organ stwierdził, że ustawodawcy bez wątpienia chodziło wyłącznie o wytworzone przez płatnika fizycznie lub faktycznie rzeczy. W rzeczonej sprawie deweloper zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku zlecenia usług budowy nieruchomości budynkowej będzie on mógł skorzystać z ulgi – wszak wytwarza on pewne dobra w postaci lokali przeznaczonych do sprzedaży. Dyrektor KAS jednak nie podzielił takiego stanowiska.

Więcej artykułów