Ubezpieczenia: odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Pan Andrzej pracuje jako wyspecjalizowany robotnik budowlany. Jest znakomitym fachowcem, który żadnej pracy się nie boi, więc jest powszechnie lubiany przez współpracowników i doceniany przez szefostwo firmy. Jego pracodawca wykonywał roboty na dachu kamienicy w centrum dużego miasta. W celu minimalizacji ryzyka powstania jakichkolwiek szkód wszyscy pracownicy mieli odpowiednie zabezpieczenia tj. szelki i zaczepy linowe. Robota szła gładko i sprawnie, humory dopisywały, a w takich sytuacjach nietrudno o utratę koncentracji. Jeden z robotników nie zauważył, że odpinając swój zaczep linowy odpiął również ten, którym zabezpieczony był Pan Andrzej. Niestety chwilę potem fachowiec poślizgnął się i spadł z dachu. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która stwierdziła zgon pracownika. O zdarzeniu została poinformowana rodzina zmarłego. Pan Andrzej osierocił trójkę dzieci.

Definicja wypadku przy pracy.

Wypadki przy pracy to ciągle plaga. Oczywiście zgodnie z przepisami każdy przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP, lecz nie zawsze jest możliwość przewidzenia wszelkich scenariuszy. Zgodnie z art. 3 st. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 4 tej samej ustawy wypadek śmiertelny to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wypadek od ZUS oraz uzupełniające od pracodawcy. Wiele przedsiębiorców posiada polisę ubezpieczenia OC działalności, która zakresem obejmuje wypadki przy pracy.

Roszczenie uzupełniające od pracodawcy.

Żona Pana Andrzeja zwróciła się do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci pracownika przy wykonywaniu pracy i ostatecznie te świadczenia otrzymała. Niemniej jednak czuła niedosyt, bo kwota odszkodowania z ZUS, choć nie mała, wydawała się jedynie częścią należnego jej świadczenia. Poza tym pracodawca, w jej opinii odpowiedzialny za szkodę, nie wypłacił żadnej kwoty poza odprawą. W związku z tym zwróciła się do tzw. biura porad prawnych, gdzie uzyskała informację o możliwości ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Mając jednak na uwadze, że charakter zdarzenia jest poważny, a jej roszczenie wysokie, postanowiła zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat. Po przeanalizowaniu sprawy kancelaria zwróciła się do pracodawcy o wypłatę ustalonej z Klientką kwoty pieniędzy.

Składniki roszczenia za wypadek przy pracy.

Podstawę dochodzenia roszczeń rodzinie pracownika daje art. 446 k.c. Zgodnie z treścią przepisu zobowiązany do naprawienia szkody pracodawca powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Ponadto można żądać zapłaty renty uzupełniającej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Ostatecznie sprawę przekazano do ubezpieczyciela pracodawcy, który przeprowadzając postępowanie uznał odpowiedzialność swojego ubezpieczonego i wypłacił część żądanej kwoty. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, gdzie w orzeczeniu uznającym powództwo przyznano dzieciom rentę uzupełniającą oraz wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Więcej artykułów