Szkody górnicze: Czy opinia biegłego jest zawsze ostateczna?

Nie ulega wątpliwości, że w sprawach o odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego kluczowym dowodem jest opinia biegłego. Powód, czyli osoba poszkodowana, która wnosi pozew przeciwko kopalni musi wykazać zasadność swojego roszczenia. W tym celu konieczne jest powołanie dowodu z opinii biegłego. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, czy wydana w sprawie opinia może ulec zmianie, czy może jest już ona ostateczna.

Problematyka opinii biegłego jest nieodzownie związania z postępowaniem sądowym, w którym należy udowodnić fakty, których wykazanie wymaga wiadomości specjalnych. Bez wątpienia w procesie o odszkodowanie za szkody górnicze niezbędna jest wiedza specjalistyczna. Z jednej strony biegły specjalista musi wykazać istnienie bądź brak związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego, a powstałymi szkodami, a z drugiej strony należy  wykazać wartość  należnego odszkodowania wraz ze sposobem naprawienia szkody. 

Zarzuty do opinii biegłego

Biegły wydaje swoją opinię w oparciu o dokładne przeanalizowanie stanu, sprawy, a w szczególności po dokonaniu oględzin nieruchomości i analizie dokumentów. Termin wydania takiej opinii  niestety często przekracza kilka miesięcy, a i tak biegli wnoszą o przedłużenie terminu wyznaczonego im przez sąd. Powyższe wskazuje, że sprawy z zakresu szkód górniczych nie należą do łatwych, a bardzo często są to sprawy o skomplikowanym charakterze.

Po otrzymaniu od biegłego opinii, sąd przesyła ją stroną, zakreślając jednocześnie odpowiedni termin do wyrażenia ewentualnych zarzutów bądź zastrzeżeń. Nie ma większego problemu o ile opinia biegłego spełnia nasze oczekiwania i jest zgodna naszym roszczeniem. Sytuacja komplikuje się, w przypadku, gdy biegły albo stwierdzi brak związku przyczynowego, bądź wartość naprawienia szkód zostanie wycenione poniżej naszych oczekiwań. W takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiednich zarzutów, które będą w dostateczny sposób podważać opinię biegłego. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy uważamy, że opinia została sporządzona nierzetelnie bądź nie zostały w niej zawarte wszystkie istotne dla nas okoliczności.

Niekorzystana opinia- czy to już koniec sprawy?

W przypadku, gdy ekspertyza biegłego okaże się dla nas niekorzystna, konieczne jest złożenie odpowiednich zarzutów, które będą w dostateczny sposób ją podważać.

W takiej sytuacji praktyką jest, że sąd wyznacza biegłemu dodatkowy termin do sporządzenia opinii uzupełniającej bądź wyznacza rozprawę, w celu przesłuchania biegłego i ustosunkowania się biegłego do naszych zarzutów w formie ustnej.

Rzadkością są przypadki, w których sąd wyznaczy nowego biegłego, choć nie można ich wykluczyć. Do takiej sytuacji może dojść, gdy posądzimy biegłego o stronniczość i rzecz jasna należycie to udowodnimy oraz, gdy biegły rzeczywiście nie udźwignął ciężaru sporządzenia opinii zgodnie ze sztuką i to w ewidentny i oczywisty sposób.

Biegły sporządzając opinię uzupełniającą musi ustosunkować się do naszych zarzutów i wskazać dlaczego i w oparciu o jakie kryteria wydał swoją opinię. Przygotowując zastrzeżenia co do opinii biegłego warto udać się do innego specjalisty, który będzie w stanie za pomocą fachowej wiedzy merytorycznie ustosunkować się do zaskarżonej ekspertyzy i wychwycić ewentualne jej błędy i nieprawidłowości. Warto mieć jednak na uwadze, że nawet jeśli  opinia biegłego nie spełnia naszych oczekiwań i jest dla nas niekorzystna to istnieją możliwości do jej zaskarżenia i podważenia.

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów