Rozwód z obcokrajowcem w Polsce

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego rocznie w Polsce sądy orzekają średnio 65 tys. rozwodów. Rozwody te dotyczą nie tylko Polaków, ale również par międzynarodowych. W większości przypadków rozwód z cudzoziemcem można przeprowadzić w Polsce i jest to korzystne dla obu stron postępowania rozwodowego.

Małżeństwo międzynarodowe a rozwód

Zazwyczaj rozwód mieszanych małżeństw w których jedno z małżonków jest obcokrajowcem odbywa się na standardowych zasadach i przebiega dokładnie tak samo jak rozwody polskich par. Wiele osób decyduje się jednak na przeprowadzenie postępowania rozwodowego w naszym kraju nie ze względów formalnych a z powodu dużo niższych kosztów niż za granicami Polski.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby przeprowadzić rozwód w Polsce?

Wniosek o rozwód z obcokrajowcem można złożyć w sądzie, o ile spełniamy jeden z koniecznych warunków:

  • ostatnim miejscem zamieszkania lub pobytu zwykłego małżonków była Polska i jedno z nich nadal tam mieszka,
  • powód (osoba wnosząca o rozwód) ma obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce od minimum 6 miesięcy,
  • powód mieszka na terenie Polski od minimum roku.

Jak przebiega rozwód z obcokrajowcem w Polsce?

Procedura rozwodu z obcokrajowcem w Polsce przebiega zazwyczaj podobnie jak w przypadku rozwodu z obywatelem polskim. Istnieją jednak pewne dodatkowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

  1. Tłumaczenie dokumentów – Jeśli któryś z małżonków nie posługuje się językiem polskim, to w trakcie procesu rozwodowego konieczne może być tłumaczenie dokumentów na język polski lub język obcego małżonka. W niektórych przypadkach może również wymagać się uwierzytelnienia tłumaczenia.
  2. Prawo międzynarodowe – Jeśli małżeństwo zostało zawarte między obcokrajowcem a Polakiem to istotne jest również międzynarodowe prawo rodzinne. Może to wpłynąć na kwestie dotyczące np. podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Podsumowując, rozwód z obcokrajowcem w Polsce przebiega zazwyczaj podobnie jak rozwód z obywatelem polskim. Zwykle obcokrajowiec mieszkający za granicą nie musi osobiście uczestniczyć w rozprawie. Większość rozwodów jest przeprowadzana szybko i bezproblemowo. Postępowanie rozwodowe z obcokrajowcem zostaje wszczęte w kraju, w którym pozew zostanie złożony jako pierwszy, dlatego jeżeli nie jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną warto działać szybko.

Jak przygotować się do rozwodu?

W przypadku kiedy planujemy rozwód z obcokrajowcem, warto skonsultować się ze adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Dogłębna analiza stanu faktycznego pozwoli zaplanować rozwód i sprawnie przeprowadzić postepowanie. Powierzenie przygotowań do rozwody wykfalifikowanej kancelarii może zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów