Rozwód bez orzekania o winie – czy warto?

Rozwód jest trudnym i emocjonalnie obciążającym doświadczeniem dla obu stron związku. W dzisiejszych czasach, coraz więcej par decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, co ma na celu przyspieszenie sprawy i rozwodowej i zmniejszenie negatywnych emocji z nią związanych.  

Rozwód bez orzekania o winie to procedura, która umożliwia rozwiązanie małżeństwa bez konieczności udowadniania, która ze stron jest winna za rozpad związku. W przypadku takiego rozwodu, strony składają wspólny wniosek o rozwód i nie stawiają sobie nawzajem zarzutów. Zamiast koncentrować się na winie, skupiają się na ustaleniu warunków rozstania, takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi i alimenty.

Czy warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

To pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy od indywidualnych okoliczności danej pary. Dla wielu par, rozwód bez orzekania o winie może być korzystnym rozwiązaniem. Przede wszystkim, umożliwia on uniknięcie trudnego i niewłaściwego upublicznienia prywatnych szczegółów życia małżeńskiego. Postępowanie sądowe związane z winą może prowadzić do ujawnienia intymnych informacji, co może być traumatyczne i prowadzić do długotrwałego uszczerbku dla relacji między stronami.

Rozwód bez orzekania o winie może przyspieszyć cały proces rozstania. Eliminuje on potrzebę udowadniania winy, co często prowadzi do przedłużania się postępowań sądowych. Szybsze i mniej konfliktowe rozwiązanie może pomóc parze skupić się na nowych początkach i budowaniu przyszłości, zamiast utrzymywaniu negatywnych emocji i napięcia.

Warto również zauważyć, że rozwód bez orzekania o winie może być szczególnie korzystny, gdy para ma dzieci. Konflikty i postępowania sądowe mogą mieć negatywny wpływ na dobrostan emocjonalny dzieci. Ważne jest, aby rodzice stworzyli jak najbardziej stabilne i harmonijne środowisko dla swoich dzieci po rozwodzie. Rozwód bez orzekania o winie może przyczynić się do utrzymania dobrej atmosfery między rodzicami i zachowania poprawnych relacji.

Rozwód bez orzekania o winie – nie zawsze najlepsze rozwiązanie

Jednak rozwód bez orzekania o winie nie jest rozwiązaniem odpowiednim dla wszystkich par. Istnieją sytuacje, w których orzeczenie o winie może mieć znaczenie dla stron, zwłaszcza w przypadku przemocowych związków. Dla ofiary przemocy, ważne jest, aby jej cierpienie zostało uznane i potwierdzone przez sąd. Orzeczenie o winie może stanowić dla niej formę uzdrowienia emocjonalnego i zapewnienia poczucia sprawiedliwości. Również jeśli istnieje nierówność w podziale majątku lub kwestie związane z opieką nad dziećmi, orzekanie o winie może mieć wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie tych spraw.

Dlatego przed podjęciem decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie, zalecamy konsultację z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Prawnik ten może pomóc zrozumieć wszystkie aspekty i konsekwencje wybranej formy rozwodu, uwzględniając indywidualne okoliczności i potrzeby.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów