Rozwód a dziedziczenie po zmarłym małżonku

W Polsce dominuje model wspólności majątkowej. Jeżeli małżonkowie nie postanowią inaczej, ten rodzaj wspólności ustala się automatycznie, gdy wchodzą w związek małżeński. Po śmierci męża żona staje się spadkobiercą nie tylko jego dobytku, ale również wszelkich długów, które pozostawił po sobie. Sytuacja zmienia się kiedy małżonkowie są w trakcie lub po rozwodzie.

Dziedziczenie po rozwodzie

Jeśli przed śmiercią męża trwało postępowanie rozwodowe, ale zmarł on przed wydaniem wyroku, żona nadal ma prawo dziedziczenia po nim. Samo wniesienie pozwu rozwodowego nie wpływa na prawo do dziedziczenia.

Z uwagi na śmierć jednego z małżonków, postępowanie o rozwód jest umarzane. W celu ustalenia podstaw do wyłączenia małżonka od dziedziczenia należy wszcząć odrębne postępowanie.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia może nastąpić, jeśli osoba zmarła wniosła o rozwód lub separację z przyczyn leżących po stronie drugiego małżonka i było to uzasadnione. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć bezpośredni spadkobiercy. Na zgłoszenie takiego roszczenia jest ograniczony czas (do roku od daty śmierci).

Długi po śmierci byłego małżonka

Dziedziczenie po byłym małżonku, co do zasady, nie jest możliwe bez testamentu. W związku z tym były małżonek, nie będąc spadkobiercą, nie przejmuje długów związanych ze spadkiem. 

Są jednak przypadki kiedy żona nie jest spadkobiercą, a mimo to jest zobowiązana do pokrycia jego długów. Jeśli żona udzieliła poręczenia za zobowiązania byłego męża, będzie musiała ponieść odpowiedzialność jako poręczyciel. Natomiast, jeśli jej nieruchomość lub udział w niej jest obciążony hipoteką, żona będzie musiała odpowiadać za dług hipoteczny.

Zapytaj prawnika

Co do zasady małżonkowie po rozwodzie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy. Sprawa staję się dużo bardziej skomplikowana, jeżeli zgon jednego z małżonków nastąpił w trakcie sprawy rozwodowej. W takim przypadku warto skonsultować swój przypadek z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym oraz spadkowym.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów